rozrazily klasnatéV letošním roce jsme postarali o bezlesou část stráně, která se nachází na západním svahu kaňonu Jizery u obce Chrást a je přístupná pouze po přechodu místního polního lánu.

Lokalitu jsme dvakrát posekali, a to vždy pouze částečně tak, abychom umožnili i generativní vývoj zde se vyskytujících druhů rostlin a také poskytli místa s vyšší vegetací pro bezobratlé živočichy. Spolu s tím jsme také vyřezali část rozšiřující se akátiny.

 

Velké množství nelesních, biologicky cenných lokalit, ohrožuje jejich zarůstání, které bylo zapříčiněno historickým přerušením hospodaření v krajině. V případě strání nad Jizerou především ústupem od pastvy. Tam, kde je v současné době poměrně mladý les se ještě v první polovině dvacátého století intenzivně páslo, což vyhovovalo druhům vázaným na otevřenější a prosluněnější stanoviště, tedy ta, která byla v naší dřívější krajině mnohem více rozšířena než dosud.

Sečí této stráně se tak snažíme udržet jedno z mála posledních refugií v tomto úseku kaňonu Jizery. Tato lokalita tak může nadále sloužit jako tzv. nášlapný kámen, tedy místo, přes které, či ze kterého se mohou dané druhy šířit na další příhodné lokality v okolí, pokud toho jsou schopny.

A co na této stráni roste a proč stojí za to ji navštívit? Na strání se na jaře setkáte s koniklecem lučním (Pulsatilla pratensis), v létě pak například s bělozářkou větvitou (Anthericum ramosum) či rozrazilem klasnatým (Veronica spicata). Lokalitu však stojí za to navštívit i kvůli samotnému výhledu na nivu Jizery či kostelík ve Vinci, nacházející se na druhém břehu Jizery, a který je odtud velmi dobře viditelný.

Autor: Josef Rutterle

Obrázek1