Eresus kollari M Stepník rudý 2020 10 03 Radouč NPP IMG4534Na suchých písčitých plochách Radouče byl naposledy pozorován v roce 2011, pak se po něm doslova slehla zem. V neděli se po devíti letech znovu objevil a my jsme byli přitom.

U nás  je stepník rudý vzácný druh pavouka, vyskytuje se jen v teplých nížinách. Najdeme ho lokálně ve středních Čechách, v okolí Prahy, Českém krasu, Českém středohoří na Mělnicku. Na Moravě např. na Pálavě, Bzenecku, Pouzdřanech, Brněnsku, Moravském krasu, ale zasahuje i na Hanou, kde se vyskytuje na úpatí Velkého Kosíře. Historicky poprvé byl u nás nalezen na hoře Říp.

Cheiracanthium punctorium F Zápřednice jedovatá 2020 09 18 Radouč pláň IMG4466Příroda Radouče má nové obyvatele  – zápřednice jedovaté. Několik hnízd tohoto poměrně velkého pavouka jsem objevil na spletených latách třtiny na radoučské pláni ve slunných zářijových dnech tohoto roku.

Zápřednice jedovatá (Cheiracanthium punctorium) je u nás jediný pavouk, který svým kousnutím může člověku způsobit vážnější zdravotní potíže. Velkými klepítky snadno prokousne kůži a vstřikne do rány jed, který způsobuje palčivou bolest, lokální opuchnutí, někdy dočasné ochrnutí končetiny.

Vanessa atalanta Babočka admirál 2020 09 11 Radouč IMG 2419Někteří syslíci jsou stále ještě venku, což je na půlku září docela překvapivé. Stále se jim ještě nechce do nor pod zem, asi je tu drží to stále ještě letní slunce. A tak nadále využívají lidského dobrodiní, vesele chroupajíce mrkvičku a brambůrky. Hezké je to. Pozdní květy hlaváčů, trávniček a hvozdíků ještě navštěvují už notně otřepaní modrásci coridon, ale také úplně noví žluťásci Colias.

 

 

hřib rudonachovýVelký úspěch zaznamenali naši mykologové z Mykologického klubu Ryzec. Našli totiž vzácný a jeden z našich nejkrásnějších hřibů - hřib rudonachový.

Mykologové našli hřib rudonachový hned na dvou místech Mladoboleslavska. „Jeden jsme našli ve svahu na Chlumu. Neutrhli jsme ho, a to nejen proto, že nechceme platit pokutu, ale vyfotili jsme ho a zakryli listím,“ hlásil jeden z mykologů.

 

 

Iphiclides podalirius Otakárek ovocný 2020 08 16 Dymokursko PP Ujkovice IMG 2087 1V NPP Radouč jsme objevili cedule "Migrace sysla". V syslí kolonii vyrostly durmany s velkými, nápadnými a ozdobnými květy. Loni tam byl jeden, dnes celá durmaní zahrádka. Ještě kvetou vysoké divizny velkokvěté. A na skalkách se vyskytuje vousatka prstnatá. Tato nenápadná a nepříliš fotogenická tráva je řazena k ohroženým druhům (kategorie C3).

 

 

Stepnik_rudy_samecVrchol a konec léta je časem stepníků. Tito zajímaví a bezpochyby nejnápadnější pavouci u nás jsou typickými obyvateli skalních stepí a rovněž vátých písků. Jsou indikátory původních stepních biotopů. V Čechách žijí v nejteplejších a nejsušších oblastech: v Českém středohoří, Českém krasu, ve středním Povltaví, a rovněž na některých izolovaných lokalitách – např. na Řípu, vrchu Kopeč, Semické hůře nebo Báně u Hradčan. Mezi tato zcela izolovaná místa výskytu patřila donedávna také

NAŠE RADOUČ !

 

hořec křížatý 4Už jen na dvou lokalitách na Mladoboleslavsku se setkáte se silně ohroženým hořcem křížatým, který v těchto dnech právě vykvétá.

Tato modře kvetoucí rostlina bývala v minulosti ceněna pro své léčebné účinky, užívala se především proti moru, uplatňovala se ale i v léčení chovných zvířat. V současnosti je její sběr protizákonný.

 

 

Stráně u Kochánek PP 2020 06 30 IMG 0449Na výjimečnost lokality před časem upozornili členové ČSOP Klenice pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny. Ti zde provedli důkladný monitoring, který vedl následně k vyhlášení chráněného území. Hlavním předmětem ochrany je zde bohatá populace chráněného jalovce obecného. Tento keř z čeledi cypřišovitých kvůli nadměrnému kácení a masivnímu sběru jalovčinek postupně z naší krajiny vymizel. Větší populace najdeme ještě na Třeboňsku, Sedlčansku a Valašsku. V jiným částech ČR ho najdeme spíše sporadicky.

I proto je tento zapadlý kout Benátecka tak cenný.

IMGP4195Lesostepní společenstva u Milovic byla chráněná jako evropsky významná lokalita již 15 let. Dne 1. července Ministerstvo životního prostředí svou vyhláškou zajistilo mimořádnou ochranu tomuto rozsáhlému a specifickému území o rozloze 1245 ha.

Milovice – Mladá, místo o které již několik let pečuje i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, je nyní jasně legislativně chráněno coby národní přírodní památka. Biotop, který se zde vyvinul díky působení vojenské techniky a dalším specifikům vojenské činnosti je udržován jak kosením, tak pastvou velkých kopytníků i hospodářských zvířat, ale stále i pojezdem těžké techniky.

okrotice červenáÚzemí, které bývalo léta využívané vojáky jako střelnice, v těchto dnech znovu odhalilo poklady, jenž skrývá. Tentokrát to však nejsou nálezy zlatých předmětů, jak tomu bylo v minulosti, ale nález živý – silně  ohrožené orchideje okrotice červené. Okrotice červená je jedním ze tří druhů rodu Cephalanthera rostoucích u nás. Bez nadsázky můžeme říci, že je nejkrásnějším zástupcem tohoto rodu. Její růžovo-červeně zbarvené bizarní květy upoutají každého, který se s ní v přírodě setká.

 Tento rozlehlý komplex přírodě blízkých lesních i nelesních ekosystémů na plošině a svazích Chlumeckého hřbetu byl v roce 2000 vyhlášen přírodním parkem. Pro svoji přírodovědnou hodnotu se stal součástí regionálního a lokálního územního systému ekologické stability a byl zařazen mezi evropsky významné lokality. O významnosti přírodního parku svědčí i vyhlášení osmi významných krajinných prvků, které se v něm nacházejí.