ČSOP Klenice je základní organizace Českého svazu ochránců přírody se sídlem v Mladé Boleslavi. Své jméno nese po malé říčce Klenici protékající překrásnými místy Českého ráje a vlévající se do Jizery v Mladé Boleslavi.

Naším hlavním cílem je ochrana životního prostředí, společná činnost v této oblasti, působení na veřejnost a na mládež a její zapojení do naší práce. Zaměřujeme se především na organizování a realizaci konkrétních ekologických a ochranářských projektů, osvěty a propagace v oblasti životního prostředí, ale i na mapování výskytu chráněných druhů  rostlin a živočichů.  logo devaterka 20160921 1992373366Spolupracujeme s Městem Mladá Boleslav, místními školami a školkami a řadou dalších firem a neziskových organizací.

Pravidelně se účastníme mezinárodních akcí, například akce Ukliďme svět, Dne Země nebo Dne stromů. Zapojujeme se do projektu Ochrana biodiverzity, podporovaného ministerstvem životního prostředí. Provádíme management chráněných území. Snažíme se aktivní formou přírodu chránit a být ostatním příkladem. Rádi Vás přivítáme mezi námi.

Sídlo naší organizace a kontakty naleznete v oddíle Kde nás najdete.

 

  K našim nejvýznamnějším akcím za 10 let existence naší organizace patří:

• přenesení více než 4 000 obojživelníků
• vysázení 85 stromů
• instalování 82 budek pro zpěvné ptáky
• revitalizování 4 a budování 5 nových jezírek v přírodním parku Chlum
• sesbírání 6,7 t odpadků v rámci akce Ukliďme svět
• uspořádání 120 osvětových a ekologicko-výchovných akcí pro veřejnost
• instalování hnízdní podložky pro čápa bílého v Jabkenicích
• management v EVL Paterov, v přírodním parku Chlum, NPP Radouč, NPP Klokočka, NPP Rečkov, EVL Jestřebské slatiny
• instalování informačních a hraničních cedulí v NPP Radouč 

 

vrbova  Milada Vrbová
předsedkyně
Po přestěhování do Mladé Boleslavi bylo její nosnou myšlenkou založení základní organizace ČSOP, což se jí podařilo v roce 2004. K jejímu nápadu se přidalo dalších šest odvážných členů. Zajišťuje základní ideový chod téměř všech projektů ZO ČSOP Klenice, zejména pak po administrativní a odborné stránce. Organizuje „lidské zdroje“, jedná s vlastníky a uživateli pozemků, dárci, úředníky, politiky, podílí se na propagaci a osvětě včetně úzké spolupráce se sdělovacími prostředky.
simicek  Ing. Jaroslav Šimíček
místopředseda
Zakládající člen ČSOP Klenice. Podílí se na managementech cenných lokalit. Aktivně se účastní kampaně „Ukliďme Česko“. Členem je od roku 2004.
laurynova  

Miluše Laurynová
hospodářka 

Zakládající člen ČSOP Klenice. Podílí se na managementech cenných lokalit, rozšiřování hnízdních možností našich dutinových ptáků. Zajišťuje základní chod téměř všech projektů kolegů z JARO Jaroměř, zejména pak po administrativní a odborné stránce, vede účetnictví celé organizace a zajišťuje většinu nepopulárních až nudných aktivit, které nejsou navenek příliš vidět, ale jsou pro hladký chod celé organizace včetně většiny projektů zcela zásadní a nezbytné. Je zároveň i členka Mykologického klubu. Členem je od roku 2004.
   Ondřej Kořínek
PR specialista
Stará se o to, aby činnost naší organizace byla vidět. Zpracovává tiskové zprávy, sdílí informace na sociálních sítích a na našich webových stránkách, komunikuje s veřejností. Pomáhá s administrativou a některými akcemi. Studuje také aplikovanou ekologii na ČZU. Členem je od roku 2018.
  ripova Ing. Ivana Řípová Garant tradiční soutěže pořádané k mezinárodnímu dni stromů spojenou s výsadbou stromů pro žáky mladoboleslavských škol. Spoluautorka všech naučných stezek, které jsme vybudovali. Podílí se na environmentálních projektech a publikacích určených pro děti i pro dospělé. Účastní se managementů přírodovědně cenných lokalit. Členem je od roku 2005.
macke  Mgr. Alexandr Macke Má na starosti práci s dobrovolníky. Zajišťuje organizaci veškerých dobrovolnických aktivit, vybírá vhodné lokality pro management, vede je po odborné stránce. Podílí se na managementech cenných lokalit. Zajišťuje servis našich křovinořezů a motorových pil. Je patronem Musalovy stráně u Kropáčovy Vrutice a Naučné stezky Chlum. Provádí průvodcovské služby na našich naučných stezkách. Členem je od roku 2009.
  Mgr. Lenka Hejnová Vedoucí MOP Přírodovědného kroužku Dolní Bousov a včelařského kroužku při městských úlech v Dolním Bousově. Podílí se na péči o hořečkovou louku u Vlčího Pole a dalších aktivitách spojených s ochranou přírody a environmentálním vzděláváním. Členka ČSO, účastnila se monitoringu ptačích druhů. Členkou je od roku 2016
  Pavla Bartková Pedagožka volnočasových aktivit a vedoucí MOP Přírodovědného kroužku Dolní Bousov. Podílí se na péči o hořečkovou louku u Vlčího Pole s dětmi, i na jiných managmentech ohrožených lokalit v okolí. Tvůrce programů s přírodovědnou a environmentální tématikou pro děti ze ZŠ a tvůrce propagačních materiálů, pracovních listů a her pro děti. Podílí se na tvorbě naučných stezek. Členkou je od roku 2015.
turek  Mgr. Zdeněk Turek Zakládající člen ČSOP Klenice a patron koniklecové louky u Debře. Podílí se na managementech cenných lokalit, environmentální akcích pro děti a mládež. Vede ekologický kroužek v ZŠ Kosmonosy. S žáky této školy se pravidelně stará o koniklecovou louku u Debře. Členem je od roku 2004.
neuhauserova  Zuzana Neuhäuserová Prováděla monitoring výskytu obojživelníků na Chlumu. Podílí se na managementech cenných přírodních lokalit. Je zároveň i členkou ČSO. Spoluautorka naučné stezky Chlum.Členkou je od roku 2008.
 MG 7545  RNDr. Antonín Kůrka -Pavoučný Emeritní kurátor, dvorní fotograf, poslední faunistik v ČR, arachnolog a světoklusec. Je naší odbornou záštitou a garantem všech našich naučných stezek, přednášek a vycházek za motýly, brouky a dalším hmyzem. Členem od roku 2011.
      
     
     
     
     
     
     
   

 

 

 

Attachments:
Download this file (brozura_o_nas.pdf)Kdo jsme[ ]910 kB