ČSOP Klenice je základní organizace Českého svazu ochránců přírody se sídlem v Mladé Boleslavi. Své jméno nese po malé říčce Klenici protékající překrásnými místy Českého ráje a vlévající se do Jizery v Mladé Boleslavi.

Naším hlavním cílem je ochrana životního prostředí, společná činnost v této oblasti, působení na veřejnost a na mládež a její zapojení do naší práce. Zaměřujeme se především na organizování a realizaci konkrétních ekologických a ochranářských projektů, osvěty a propagace v oblasti životního prostředí, ale i na mapování výskytu chráněných druhů  rostlin a živočichů.  logo devaterka 20160921 1992373366Spolupracujeme s Městem Mladá Boleslav, místními školami a školkami a řadou dalších firem a neziskových organizací.

Pravidelně se účastníme mezinárodních akcí, například akce Ukliďme svět, Dne Země nebo Dne stromů. Zapojujeme se do projektu Ochrana biodiverzity, podporovaného ministerstvem životního prostředí. Provádíme management chráněných území. Snažíme se aktivní formou přírodu chránit a být ostatním příkladem. Rádi Vás přivítáme mezi námi.

Sídlo naší organizace a kontakty naleznete v oddíle Kde nás najdete.

 

  K našim nejvýznamnějším akcím za 18 let existence naší organizace patří:

• přenesení více než 4 000 obojživelníků
• vysázení 85 stromů
• instalování 82 budek pro zpěvné ptáky
• revitalizování 4 a budování 5 nových jezírek v přírodním parku Chlum
• sesbírání 6,7 t odpadků v rámci akce Ukliďme svět
• uspořádání 120 osvětových a ekologicko-výchovných akcí pro veřejnost
• instalování hnízdní podložky pro čápa bílého v Jabkenicích
• management v EVL Paterov, v přírodním parku Chlum, NPP Radouč, NPP Klokočka, NPP Rečkov, EVL Jestřebské slatiny
• instalování informačních a hraničních cedulí v NPP Radouč 

 

********  *******************************  *************
Ing. Milada Vrbová 
předsedkyně
Po přestěhování do Mladé Boleslavi bylo její nosnou myšlenkou založení základní organizace ČSOP, což se jí podařilo v roce 2004. K jejímu nápadu se přidalo dalších šest odvážných členů. Zajišťuje základní ideový chod téměř všech projektů ZO ČSOP Klenice, zejména pak po administrativní a odborné stránce. Organizuje „lidské zdroje“, jedná s vlastníky a uživateli pozemků, dárci, úředníky, politiky, podílí se na propagaci a osvětě včetně úzké spolupráce se sdělovacími prostředky.
laurynova Miluše Laurynová
hospodářka 
Zakládající členka ČSOP Klenice. Podílí se na managementech cenných lokalit, rozšiřování hnízdních možností našich dutinových ptáků. Vede účetnictví celé organizace a zajišťuje ty nepopulární až nudné aktivity, které nejsou navenek příliš vidět, ale jsou pro hladký chod celé organizace zcela zásadní a nezbytné. Je členka Mykologického klubu.
simicek Ing. Jaroslav Šimíček
místopředseda
Zakládající člen ČSOP Klenice. Podílí se na managementech cenných lokalit. Aktivně se účastní kampaně „Ukliďme Česko“. Členem je od roku 2004.
kveta_vinarkova RNDr. Květuše Vinárková Zakládající členka ČSOP Klenice. Garant tradiční soutěže pořádané k mezinárodnímu dni stromů spojenou s výsadbou stromů pro žáky mladoboleslavských škol. Podílí se na environmentálních projektech, akcích pro veřejnost. Účastní se managementů přírodovědně cenných lokalit. Členkou je od roku 2004.
turek

Mgr. Zdeněk Turek

Zakládající člen ČSOP Klenice a patron koniklecové louky u Debře. Podílí se na managementech cenných lokalit, environmentálních akcích pro děti a mládež. Vede ekologický kroužek v ZŠ Kosmonosy. S žáky této školy se pravidelně stará o koniklecovou louku u Debře. Členem je od roku 2004.
ripova Ing. Ivana Řípová Garant tradiční soutěže pořádané k mezinárodnímu dni stromů spojenou s výsadbou stromů pro žáky mladoboleslavských škol. Spoluautorka všech naučných stezek, které jsme vybudovali. Podílí se na environmentálních projektech a publikacích určených pro děti i pro dospělé. Účastní se managementů přírodovědně cenných lokalit. Členkou je od roku 2005.
vaclav_petricek_web

RNDr. Václav Petříček

 in memoriam

Ekolog, botanik. Průvodce na našich osvětových akcí. Odborný poradce. Členem byl od roku 2005.
jiri_filip_web Jiří Filip Účastní se managementů přírodovědně cenných lokalit. Členem je od roku 2007.
neuhauserova Zuzana Neuhäuserová Prováděla monitoring výskytu obojživelníků na Chlumu. Podílí se na managementech cenných přírodních lokalit. Je zároveň i členkou ČSO. Spoluautorka naučné stezky Chlum. Členkou je od roku 2008.
simona_babcakova Simona Machačová Účastní se managementů chráněných území a se akce „Ukliďme svět. Členkou je od roku 2009.
macke Mgr. Alexander Macke Má na starosti práci s dobrovolníky. Zajišťuje organizaci veškerých dobrovolnických aktivit, vybírá vhodné lokality pro management, vede je po odborné stránce. Zajišťuje servis našich křovinořezů a motorových pil. Je patronem Musalovy stráně u Kropáčovy Vrutice a Naučné stezky Chlum. Provádí průvodcovské služby na našich naučných stezkách. Členem je od roku 2009.
Bilkova_web Iva Bílková Náš odborník na zeleň. Odborný poradce v oblasti veřejné zeleně, územních plánů, správních řízení. Členem je od roku 2010.
tonda_kurka RNDr. Antonín Kůrka Emeritní kurátor, dvorní fotograf, poslední faunistik v ČR, arachnolog a světoklusec. Je naší odbornou záštitou a garantem všech našich naučných stezek, přednášek a vycházek za motýly, brouky a dalším hmyzem. Členem od roku 2011.
renata_krutska Renata Krutská  Účastní se managementů přírodovědně cenných lokalit. Členkou je od roku 2012.
jan_macke Jan Macke Účastní se managementů přírodovědně cenných lokalit. Správce FB. Členem je od roku 2013.
martina_ Mgr. Martina Vlčková Správce našich webových stránek. Garant osvětových akcí pořádaných v TIC Zvířetice. Autorka a iniciátorka informatční tabule o netopýrech ve Zvířeticích, informačních tabulí Svatomartinská alej u Bítouchova. Účastní se managementů přírodovědně cenných lokalit. Členkou je od roku 2014.
pavla_bartkova_web Pavla Bartková Pedagožka volnočasových aktivit a vedoucí MOP Přírodovědného kroužku Dolní Bousov. Podílí se na péči o hořečkovou louku u Vlčího Pole s dětmi, i na jiných managmentech ohrožených lokalit v okolí. Tvůrce programů s přírodovědnou a environmentální tématikou pro děti ze ZŠ a tvůrce propagačních materiálů, pracovních listů a her pro děti. Podílí se na tvorbě naučných stezek. Členkou je od roku 2015.
dana_macke JUDr. Dana Mackeová Účastní se managementů přírodovědně cenných lokalit. Členkou je od roku 2015.
irena_pavlaskova Mgr. Irena Pavlásková Spoluvedla oddíl Mladých ochránců přírody Devaterka. Nástěnkářka. Má na starosti naše zázemí – chod klubovny. Podílí se na environmentálních projektech, akcích pro veřejnost. Účastní se managementů přírodovědně cenných lokalit. Členkou je od roku 2015.
lubos_antosik Ing. Lubomír Antošík, MBA

Účastní se managementů cenných lokalit. Členem od roku 2015.

ČSOP_Brigáda_Sahara_2018_10_14_IMG_0305 MUDr. Stanislav Najman Účastní se managementů přírodovědně cenných lokalit. Členem je od roku 2015.
tutka Stanislav Tutka Mykolog, průvodce. Zakladatel a vedoucí mykologického kroužku Ryzec. Organizuje a zaštiťuje výstavy hub, přednášky o houbách, terénní výpravy za houbami, které pořádáme. Je odbornou záštitou všech našich mykologických osvětových akcí. Účastní se managementů přírodovědně cenných lokalit. Členem je od roku 2015.
karel_vlcek_web Mgr. Karel Vlček Správce našich webových stránek. Náš IT specialista. Členem je od roku 2015.
lenka_hejnova Mgr. Lenka Hejnová Vedoucí MOP Přírodovědného kroužku Dolní Bousov a včelařského kroužku při městských úlech v Dolním Bousově. Podílí se na péči o hořečkovou louku u Vlčího Pole a dalších aktivitách spojených s ochranou přírody a environmentálním vzděláváním. Členka ČSO, účastnila se monitoringu ptačích druhů. Členkou je od roku 2016
vladimir_havel Ing. Vladimír Havel Účastní se managementů přírodovědně cenných lokalit. Členem je od roku 2016.
fanda_vidner_web  František Vidner Ornitolog, průvodce. Odborný garant všech ornitologických osvětových akcí. Účastní se managementů přírodovědně cenných lokalit. Členem je od roku 2016.
1

Bc. Ondřej Kořínek
PR Specialista

Stará se o to, aby činnost naší organizace byla vidět. Zpracovává tiskové zprávy, sdílí informace na sociálních sítích a na našich webových stránkách, komunikuje s veřejností. Pomáhá s administrativou a některými akcemi. Vystudoval aplikovanou ekologii. Členem je od roku 2018.
pepa_rutterle_web Josef Rutterle Amatérský ornitolog, průvodce. V Mladé Boleslavi řeší prosklené plochy nebezpečné pro ptáky. Odborný garant všech ornitologických osvětových akcí. Účastní se managementů přírodovědně cenných lokalit. Členem od roku 2020.
pavel_bartko Ing. Pavel Bartko  Pečuje o náš "strojový park". Podílí se na sečení travních porostů a aktivitách s MOP v Dolním Bousově. Ve volném čase úspěšně experimentuje s aquaponií. Členem od roku 2020.
 havelková Michaela Havelková Organizuje úklidové akce v rámci kampaně „Ukliďme Česko“. Členkou od roku 2020.
rolečková   Blanka Rolečková Účastní se managementů přírodovědně cenných lokalit, ekologicko-osvětových akcí. Členkou je od roku 2021.
Radomír Mgr. Radomír Studený

Hydrobiolog, který vytvořil již desítky tůní a mokřadů. Je patronem projektu Biocentrum u Zlaté stezky do Českého ráje. Členem je od roku 2022.

 20211030_112004 (1)

Bc. Martina Kořínková

Pomáhá s administrativou projektů, GDPR, účetnictvím. Člen od roku 2022.

 36 Ing. Tomáš Racek, Ph.D. Účastní se managementů, má na starosti servis našich křovinořezů. Člen od roku 2022.
 DSC_0609

 

Bc. Jiří Košvanec

 

Spoluorganizátor výsadeb stromů. Budovatel mokřadů a tůní. Člen od roku 2022.
  Barbora němcová Členem od roku 2023

Attachments:
Download this file (brozura_o_nas.pdf)Kdo jsme[ ]910 kB
Download this file (stanovy-2012-razitkoMV.pdf)Stanovy ČSOP Klenice[ ]822 kB