Stezka byla otevřena 15. června 2019. Tabule se nachází ve sportovně-rekreačním arelu Vrchbělá.

Na deseti panelech se děti seznámí s přírodovědně nejzajímavějšími druhy rostlin a živočichů, kteří v této unikátní oblasti žijí. Tabule představí unikátní přírodovědné území, které bývalo po celá desetiletí vojenským újezdem. Nyní je součástí CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, zároveň chráněno Evropskou unií jako Ptačí oblast sítě Natura 2000.

Článek z otevření stezky.