ČSOP 2021 09 12 Paterov sekání IMG 5501Dobrovolníci z ČSOP Klenice posekali a pohrabali koniklecovou stráň u Paterova. Na lokalitě se vyskytují silně ohrožené koniklece luční a další vzácné rostliny, které si zaslouží tu nejlepší péči.

Zhruba 15 dobrovolníků vyrazilo do Paterova v neděli ráno, aby se vrhli do strmého srázu, který bylo potřeba nejprve posekat a následně odstranit biomasu. Vzhledem k deštivému roku bylo opravu co sekat a práce zabrala přes tři hodiny. Nutné bylo také pořezat náletové dřeviny, protože jinak by stráň postupně zarůstala a rostliny by nenávratně zmizely.

Louka je součástí PP Paterovské stráně a zároveň patří mezi biotopové lokality a je chráněna Naturou 2000 jako evropsky významná lokalita. Zahrnuje suché trávníky, křoviny nebo lesostepní bory. ČSOP Klenice se o louku stará od roku 2010. Každým rokem zde provádíme pravidelný management a monitoring silně ohrožených konikleců lučních.

Louka má jižní až jihovýchodní expozici a díky pravidelné péči zde roste celá řada vzácných druhů rostlin jako např. hvězdnice zlatovlásek, modřenec chocholatý, silenka ušnice, rozrazil klasnatý, kakost krvavý, vousatka prsnatá. V roce 2013 se zde poprvé objevil silně ohrožený druh hadí mord nachový, který naleznete odsud nejblíže v Českém středohoří.

Koniklec luční je krásná vytrvalá rostlina s fialovým květem, která dorůstá až do výšky 15 centimetrů. Roste se slunných, suchých stráních a loukách, které se podobají stepním stanovištím. Kvete od března do května. Koniklec je chráněn jako silně ohrožený druh v červeném seznamu i v naší legislativě. Od prvního managementu se počty konikleců lučních více než ztrojnásobily.

Autor: Ondřej Kořínek

Foto: Antonín Kůrka, Ondřej Kořínek

ČSOP 2021 09 12 Paterov sekání IMG 5518

20210912 115536