ČSOP Klenice 2021 09 05 Struhy hrabání rybníka IMG 5403Výcvik speciálních jednotek připomínala o uplynulém víkendu brigáda členů ČSOP Klenice na slatinné louce u Struh nedaleko Benátek nad Jizerou. Místo hrabání louky se dobrovolníci topili s trochou nadsázky po pás ve vodě. Náročnější management ještě nikdo z nich nezažil. Management se zde dělá proto, že na louce rostou orchideje prstnatec pleťový nebo kruštík bahenní.

 

 

 „Bylo to šílené. To nebyl management slatinné louky to bylo hrabání rybníka. Tahat rákos z vody a nošení hmoty plné vody byla neskutečná dřina. Byla to bezkonkurenčně nejhorší brigáda, kterou jsme za dobu existence naší organizace absolvovali,“ popsala své pocity předsedkyně Milada Vrbová.

S členy se zároveň shodla na tom, že při takovém množství vody se příští rok management dělat nebude. Loni se prováděl management suchou nohou, letos s rybářskými kalhotami.

Malé vápnité slatiniště se nachází u obce Struhy a plynule na něj navazuje mokřad a rybník. Je zásobeno podpovrchovou vodou a je zásadité. Podobných biotopů v naší krajině neustále ubývá, a to jak kvůli změně klimatu a suchu, tak špatným hospodařením nebo degradací lokalit. Jakýkoliv typ rašeliniště je vzácný, a proto si zaslouží péči a ochranu. Zmiňovaná louka je Agenturou ochrany přírody a krajiny vedená jako lokalita v programu Natura 2000 pod číslem CZ0216378.

První management proběhl po konzultaci s botaniky AOPK v srpnu 2015. Louka byla několik let neudržovaná a zarůstala rákosem. Bez pravidelné péče by byla odsouzena k zániku. Na slatinné louce roste jako na jediném místě na Mladoboleslavsku kriticky ohrožený prstnatec pleťový, jehož počet se díky absenci kosení rapidně zmenšil.

Dále zde objevíte prstnatec májový, prstnatec Fuchsův, kruštík bahenní, kozlík dvoudomý, česnek hranatý, toliji bahenní, ostřici Davallovu. V okolí byla zmapována také kriticky ohrožená sítina slatinná.


Autor: Ondřej Kořínek

ČSOP Klenice 2021 09 05 Struhy hrabání rybníka IMG 5363

ČSOP Klenice 2021 09 05 Struhy hrabání rybníka IMG 5406