kosení slatinné louky pod PR Vrch BabaPři monitoringu vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů na Mladoboleslavsku jsme před několika lety objevili na slatinné louce pod PR Vrch Baba bohatou populaci prstnatců májových. Před dvěma lety jsme zde však z původní bohaté populace nalezli pouze čtyři kusy těchto vzácných a zákonem chráněných orchidejí. Slatinná louka bez péče a kosení zarostla invazivními druhy trav a orchideje vymizely.

 

 

Z tohoto důvodu jsme oslovili majitele pozemku a louku v loňském roce poprvé po několika letech, kdy byla ponechána ladem, pokosili. Na jaře jsme zde znovu provedli monitoring a k naší radosti se počty orchidejí rozrostly na deset kusů. Pro posílení zdejší populace těchto nádherných rostlin a z důvodu navrácení biodiverzity jsme v managementu pokračovali i v letošním roce.

Díky letošním intenzivnějším dešťům bylo oproti loňskému roku na louce téměř dvakrát tolik hmoty, ale louku se nám podařilo pokosit a odvést pokosenou hmotu z lokality pryč. Věříme, že díky pravidelnému kosení budou chráněné druhy rostlin na této zamokřené louce neustále přibývat.

Autor: Milada Vrbová