kosení PP Dymokurské louky2Minulý týden proběhl ve spolupráci s dobrovolníky ze ŠKODA AUTO oddělením STM management PP Dymokursko. Jedná se o slatinnou louku, na které roste celá řada vzácných a chráněných druhů rostlin. S managementem této lokality jsme poprvé začali v roce 2014 po objevení několika kusů silně ohrožených rostlin hořců hořepníků.

 

 

 

Louky byly zarostlé ostřicí a rákosem, počty druhů rostlin se snížily na minimum. Po získání souhlasu s managementem jsme na podzim v roce 2014 louku poprvé posekali. Od té doby provádíme management pravidelně. V posledních třech letech 2 x ročně. Počty chráněných druhů rostlin narostly stejně jako se objevily druhy, které zde byly roky považovány za vyhynulé – jako například hvozdík pyšný v roce 2019.

Velké překvapení čekalo na ochranáře při letošním managementu. „Na hraně louky jsme spolu s dobrovolníky objevili nádherné, dekorativní mečíky střecholisté," popsal překvapující nález člen ČSOP Klenice Josef Rutterle.

Tento druh zde byl naposledy popisován před dvaceti lety, ale od doby, kdy se skončilo s pravidelnou péčí a kosením, se z lokality vytratil. Květina opředená středověkými pověstmi se vyskytuje v přírodě jen zřídka. Nový výskyt silně ohroženého druhu je dle ochránců dán dlouhodobou péčí o zdejší lokalitu.

Děkujeme dobrovolníkům ze ŠKODA AUTO, že nám při péči o naše nejcennější louky pomáhají. Má to smysl! Louky se rozšiřují o nové druhy rostlin a vracejí se k původní pestrosti a kráse.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10121011820-zive-srdce-evropy/207562210700110-zive-srdce-evropy-mecik-strecholisty/

Autor: Milada Vrbová