Drasani horeckove loucky 2Členové ČSOP Klenice nepolevují v práci ani brzy na jaře. V minulém týdnu odstranili starý porost trávy, biomasu a mech z louky u Vlčího Pole, kde roste vzácný hořeček nahořklý.

Hrábě a vidle vzali do rukou nejen starší členové, ale také děti. Odstraněním biomasy dostane hořeček prostor pro růst. O louku se staráme pravidelně včetně monitoringu této vzácné rostliny.

„Díky neustále ubývající populaci a míst, kde roste, byla tato vzácná kytka zařazena do záchranného programu, jehož cílem je zastavit úbytek stanovišť,“ řekla předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.

 

 

 

 

Louku u Vlčího Pole se stvoly hořečkům nahořklých jsme objevili v roce 2016. Na přelomu 21. století zde rostla ještě bohatá životaschopná populace čítající přes 150 kusů. Po převedení pozemku z orné půdy na lesní se zde zasázel smrkový les a hořečky začaly rapidně ubývat. Po získání souhlasu jsme v březnu 2016 provedli razantní asanaci pozemku. Od té doby se o pozemek každoročně staráme.

Hořečky mají světle fialové květy a kvetou od srpna do října. Mají rády bazičtější půdu, ale nejsou příliš náročné, a tak v minulosti rostly i na jiných substrátech. Ke své vitalitě ovšem potřebuje potlačování konkurenčně silnějších druhů a obnaženou půdu. Kdysi byly hořečky na našich lukách hojné, nyní se tento druh vyskytuje asi na 80 lokalitách. Jejich ústup je způsobem především absencí hospodaření na loukách a pastvinách.

Hořeček nahořklý patří mezi zákonem chráněné silně ohrožené druhy. Vážnost situace si uvědomuje i státní ochrana přírody, a proto připravila záchranný program. Podrobné informace k programu a péči o rostlinu si lze přečíst na stránkách záchranných programů.

Autor: Ondřej Kořínek