IMG 20201024 144943Na pomoc silně ohroženým hořečkům nahořklým vyrazili starší i nejmladší členové ČSOP Klenice. Posekali a pohrabali jednu z mála lokalit, kde lze ještě tyto nádherné rostliny nalézt.

Do akce nejprve vyrazil silný muž se sekačkou, který louku u Vlčího Pole posekal. Druhý den převzali štafetu ženy s dětmi vybaveni hráběmi. Za dodržení tehdy platných koronavirových předpisů pomohli shrabat a odstranit biomasu, aby se příští rok hořcům dařilo ještě lépe než letos. Počasí jim přálo, a tak chytali poslední sluneční paprsky a obdivovali barevný podzim v lese.

 

„Hořeček nahořklý je náš nejvzácnější druh, který nám tady v regionu kvete. Jedná se o kriticky ohrožený druh, na které byl vypsán i záchranný program, jelikož jeho počty dramaticky klesají v celé ČR. U nás se mu naštěstí daří,“ okomentovala předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.

Louku u Vlčího Pole se stvoly hořečkům nahořklých jsme objevili v roce 2016. Na přelomu 21. století zde rostla ještě bohatá životaschopná populace čítající přes 150 kusů. Po převedení pozemku z orné půdy na lesní se zde zasázel smrkový les a hořečky začaly rapidně ubývat. Po získání souhlasu jsme v březnu 2016 provedli razantní asanaci pozemku. Od té doby se o pozemek každoročně staráme.

Hořečky mají světle fialové květy a kvetou od srpna do října. Mají rády bazičtější půdu, ale nejsou příliš náročné, a tak v minulosti rostly i na jiných substrátech. Ke své vitalitě ovšem potřebuje potlačování konkurenčně silnějších druhů a obnaženou půdu. Kdysi byly hořečky na našich lukách hojné, nyní se tento druh vyskytuje asi na 80 lokalitách. Jejich ústup je způsobem především absencí hospodaření na loukách a pastvinách.

Hořeček nahořklý patří mezi zákonem chráněné silně ohrožené druhy. Vážnost situace si uvědomuje i státní ochrana přírody, a proto připravila záchranný program. Podrobné informace k programu a péči o rostlinu si lze přečíst na stránkách záchranných programů.

Autor: Ondřej Kořínek