dobrovolníci z PF1 ze ŠKODA AUTO při práci1Naše organizace ve spolupráci s pracovníky CHKO Český ráj zorganizovala pro dobrovolníky z oddělení PF1 ze ŠKODA AUTO dobrovolnický den na podporu ohrožených druhů hmyzu a ptáků. Práce spočívala především v odstraňování náletových dřevin, které postupně obsadily pískový lom u hradu Kost. Opatření bylo realizováno především z důvodu podpory druhů vázaných na osluněná písčitá stanoviště, např. ptáků - břehule, hmyzu - svižníci, včel, vřetenušek, brouků a dalších.

Dobrovolníkům naše organizace poskytla nářadí, pracovníci z CHKO Český ráj zase zařídili potřebné souhlasy vlastníků a nad akcí převzali patronát.

Dobrovolníci během dne odstranili z hrany lomu všechny náletové dřeviny a upravili pískový svah tak, aby poskytl zázemí hmyzu a břehulím, kterým nabídnou vhodné místo k hnízdění. Takových míst v naší přírodě ubývá. Zdejší lokalita bude cenným biotopem, který hmyz a ptáci jistě rádi využijí jako své zázemí. Lom se nachází zde. 

Velice děkujeme dobrovolníkům z PF1 ze ŠKODA AUTO za záslužnou práci pro přírodu. Za náročnou práci si zaslouží velký obdiv.

Pokud i vy se budete chtít zapojit a vlastní prací pomoci ohrožené přírodě, napište nám. Zapojíme vás do naší práce. Za každého dobrovolníka jsme rádi.

Autor: Milada Vrbová

dobrovolníci ze ŠKODA AUTO při akci2