kosení Loučeňských rybníčků2Dvacítka dobrovolníků z řad členů ČSOP Klenice posekala a pohrabala evropsky významnou lokalitu Loučeňské rybníčky chráněnou v soustavě Natura 2000. Jde o vzácné nížinné slatiniště se vzácnými druhy. S trávou dobrovolníci bojovali šest hodin a odvezli téměř pět naplněných velkoobjemových kontejnerů.

„Byla to moje noční můra, aby se podařilo sehnat dostatek lidí, techniky a vše klaplo tak jak má. Naštěstí nám přálo i počasí, takže jsem ráda, že se management povedl,“ řekla předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.

dobrovolníci z PF1 ze ŠKODA AUTO při práci1Naše organizace ve spolupráci s pracovníky CHKO Český ráj zorganizovala pro dobrovolníky z oddělení PF1 ze ŠKODA AUTO dobrovolnický den na podporu ohrožených druhů hmyzu a ptáků. Práce spočívala především v odstraňování náletových dřevin, které postupně obsadily pískový lom u hradu Kost. Opatření bylo realizováno především z důvodu podpory druhů vázaných na osluněná písčitá stanoviště, např. ptáků - břehule, hmyzu - svižníci, včel, vřetenušek, brouků a dalších.

IMG_20210710_142315_webČlenové ČSOP Klenice během července obnovili zarůstající polní cestu u Nepřívěci, která vede k mokřadu. Místo totiž pohltila tráva, kopřivy a především svízel, a tak musela nastoupit těžká technika a šikovné ruce.

„Vše bylo porostlé svízelem, který skutečně držel na všem, hlavně na poli rostoucí řepce. I jeho stonky ukryté pod podrostem byly jak dráty. Strávili jsme tam ve dvou čtyři hodiny,“ popsala členka ČSOP Klenice.

Fotografie

Podkategorie