Chřapáč bělonohýDíky členovi našeho Mykologického kroužku (MK Ryzec) Jakubovi Hrdličkovi se mi poštěstilo zdokumentovat výskyt několika zajímavých jarních druhů hub zařazených do Červeného seznamu makromycetů ČR. Poté, co mi poslal fotku vzácného druhu chřapáče z lokality Vrchbělá, nelenil jsem a hned druhý den jsem na Vrchbělou do bývalého vojenského prostoru zavítal.

 

 

Jelikož jsem podle jeho popisu trochu bloudil, nepovedlo se mi jím vyfocenou skupinku hub najít hned, prošel jsem trochu větší část lokality a díky tomu jsem měl možnost učinit další zajímavé nálezy. První chřapáčovitou houbu, kterou jsem potkal, byl chřapáč obecný (Helvella acetabulum), roztroušeně se vyskytující druh chřapáče, který jsem na Vrchbělé nalezl poprvé, kousek od něj rostl i chřapáč jamkatý (Helvella lacunosa), což je hojný druh vyskytující se od léta do pozdního podzimu.

Mnohem zajímavější byl další nález baňky velkokališné (Sarcosphaera coronaria) (nemá nic společného se současnou koronavirovou pandemií:-), stejně jako ty předchozí rostla hned u cesty lemované mladými borovicemi, břízami a vrbami, sem tam i topolem osikou. Tento druh patří do kategorie ohrožený Červeného seznamu makromycetů ČR, stejně jako další chřapáč běločerný (Helvella leucomelaena), který rostl jen kousek od předchozí houby.

Po upřesnění místa Jakubem jsem objevil i početnou skupinku chřapáče bělonohého (Helvella spadicea), což je kriticky ohrožený druh, a tudíž jeho lokalit je na našem území pomálu.

Nálezy opět potvrdily výjimečnost tohoto biologicky unikátního území v CHKO Kokořínsko. Všechny položky byly zdokumentovány, některé plodnice odebrány na exsikáty a zaslány renomovaným mykologům pro výzkum a katalogizaci do muzea.

Autor: Stanislav Tutka