nověDobré skutky vždy zaslouží pozornost. O to víc, když jde o dobré skutky pro přírodu. Zvelebovat krajinu se snaží majitel pozemků Josef Hendrych v Nepřevázce u přírodního parku Chlum.

Majitel pozemků se do zkrášlování okolí obce pustil opravdu naplno. Vlastní louky, které pravidelně seká. U cyklostezky do Sýčiny nechal vybudovat kapličku U Tří Svatých, která tam byla podle historických map už v době Marie Terezie. U kapličky následně obnovil pramen. Voda stéká do studny a z ní teče až k odpočívadlu u kapličky.

Josef Hendrych ale nezůstal jen u toho. U cyklostezky vysadil desítky ovocných stromů, ze kterých jednou bude krásná alej. Vyhloubil přírodní nádrž na vodu z dílen jeho firmy. Kolem nádrže pak vysázel vrby.

Protože by všechny akce sám nezvládl, má k ruce pomocníka. O pozemky se stará pracovník jeho firmy Petr Gregor. Oběma patří velké poděkování, protože učinili za zanedbaného prostoru místo pro hmyz, ptáky a ostatní živočichy. Rozkvétají tam luční květy a za pár let nás čekají plody ovocných stromů.

„Udělali tady obrovský kus práce k obnově a záchraně přírody. Myslím, že o lidech, kteří své peníze investují do krajiny, by se mělo vědět. Ať jsou příkladem pro ostatní,“ řekl člen ČSOP Klenice Alexandr Macke, který tam pozoroval desítky vlaštovek obecných a chráněnou diviznu brunátnou.

Autor: Ondřej Kořínek, Alexandr Macke