01Ptákem roku byla vyhlášena jiřička obecná. Pták, který je zaměnitelný s vlaštovkou obecnou a ohrožuje ho lidská činnost, se poměrně hojně vyskytuje i v Mladé Boleslavi a okolí. Na mnoha místech také hnízdí, a proto by ČSOP Klenice rád zmapoval jejich hnízda.

Podle dosavadního zjištění ČSOP Klenice se v Mladé Boleslavi nacházejí hnízda u prodejny koberců Breno, u finančního úřadu a na budově okresního soudu. Pakliže víte o dalších hnízdech jiřiček, dejte nám prosím vědět, nejlépe s fotografiemi hnízd. Zároveň děkujeme správcům budov, že jsou k ptákům ohleduplní.

Jiřička je malý drobný pták s rozpětím křídel asi 27 centimetrů o hmotnosti cirka 18 gramů. Křídla a ocas má hnědočerná od vlaštovky se liší bílým kostřecem. Bílé má také opeření nohou, pohlaví se od sebe neliší. Může letět rychlostí až 74 km/h.

Druh je rozšířený po celé ČR, vyhledává spíše otevřenou krajinu, louky, pastviny, které jsou blízko vodní plochy. Často je najdeme také ve městech, kde si s oblibou staví svá hnízda. Jiřičky zimují v Africe, ale přesné místo se ornitologům nepodařilo s určitostí zjistit. K nám se vrací na přelomu dubna a května. Rády dávají přednost již starým hnízdům, když je však potřeba, pustí se do stavby nového.

V posledních letech házejí lidé jiřičkám takříkajíc klacky pod nohy. Kvůli lidským činnostem se mění krajina, přibývá chemikálií a ubývá přírodních míst. S tím je spojen také úbytek hmyzu, kterým se jiřička živí. Mimo jiné snižuje u vody populace komárů a jiného obtížných druhů bezobratlých.

Druhým problémem je hnízdění na budovách. Ptáci si staví polokulovitá hliněná hnízda pod převisy budov, pod střechou nebo pod římsami. Stavba je to náročná, jelikož musejí hlínu pospojovat svými slinami a trvá jim až 14 dnů. Jsou proto rády, když jim hnízdo vydrží i několik sezón.

Jaké starosti vás mohou potkat, když sdílíte dům s jiřičkami?

1. Mohou trusem znečistit prostor pod hnízdy. Není nic jednoduššího než pod něj umístit podložku, která bude trus zachycovat. Dají se koupit již hotové nebo lze vyrobit vlastní.

2. Znečištěná fasáda ptačím trusem a materiálem z hnízd. Ve většině případech lze zeď snadno umýt jak obyčejným způsobem nebo vysokotlakým čističem. Eventuálně jako v prvním případě nainstalovat podložku.

3. Hnízda padají či jsou shazována. Je možné zakoupit umělá hnízda, která lze na budovu nainstalovat. Případně existují speciální podložky, kterými lze padání zabránit. Dvacet hnízd například umístila Záchranná stanice živočichů Plzeň na základní školu Štěnovice na Plzeňsku. Zamezí se tak nejen padání, ale také znečišťování okolí. Hnízda se dají koupit již od 500 korun a jsou třeba keramická nebo dřevocementová.

Pomoci jiřičkám může každý. Ať už tak, že je nechá bydlet na budově, nebo jim například založí náhradní hnízdo. V suchém období lze opeřencům připravit také vodu s bahnem, ze kterého si mohou postavit hnízdo. Jiřičky se ve většině případů vrací na stejná hnízdiště, které je nutné zachovat. Nová hnízdiště přijímají pomaleji, často je obsadí až po pár letech a ne již v roce prvním.

Na ochranu jiřiček myslí české zákony. Nejen jich se totiž týká ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, jenž chrání veškeré ptáky před ničením jejich hnízd, rušení hnízdění nebo dokonce jejich zraňování. Fyzickým osobám hrozí pokuta až 100 tisíc korun, právnickým až 2 miliony korun. Pakliže je nutné hnízdo odstranit třeba z důvodu rekonstrukce, musí to povolit úřad. Nejlepší období je na to zima, ale i v tomto případě potřebujete povolení.

Buďme k těmto užitečným opeřencům shovívaví, nerušme jejich hnízda a naučme se s nimi žít. Je třeba si zvyknout, že na planetě nežijeme sami a najít cestu, která vyhovuje nejen lidem, ale rovněž živočichům a rostlinám. Všichni se vzájemně potřebuje, ať to tak vypadá, či nikoliv. Je to jako stroj, který bez jednotlivých součástek nebude fungovat a zadrhne se. Stejně tak fungují veškeré ekosystémy, když z nich něco zmizí, následky ponesou i ostatní.  

Autor: Ondřej Kořínek

Foto: Záchranná stanice živočichů Plzeň