MG 0043Téměř 50 lidí se sešlo uplynulou sobotu v Libošovicích, aby pomohli navrátit přírodě kus zemědělské půdy a zlepšit podmínky pro život organismů v CHKO Český ráj. Zasadili 54  švestek, 58 jabloní, 4 jeřáby, 18 hrušek a 65 lip, celkem 199 stromů. Během sázecí akce byly na lokalitě vybudovány také nové tůně. To vše na polích manželů Polívkových, kteří se takto rozhodli využít své pozemky na celkem čtyřech hektarech.

 

 

Biocentrum u Zlaté stezky, jaký je pracovní název celého projektu, vzniká u červené turistické trasy, která spojuje hrad Kost s Troskami. Největší část výsadby se v sobotu soustředila na pole, jež manželé koupili loni na podzim s tím, že zde chtějí obnovit přírodní procesy. Pole je silně degradované a není v něm téměř žádný život. 

Dobrovolníci se začali sjíždět na devátou hodinu ráno, a to z různých krajů, například z Mladé Boleslavi, Prahy, Brandýsa nad Labem nebo Semil. ČSOP Klenice zajistila desítky nářadí, byly potřeba hlavně rýče, krumpáče, motyčky, kladívka a palice. Dále rovněž finance, administrativní záležitosti a dobrovolníky nejen z řad organizace. Patronem celé akce se stala slavná moderátorka Jolana Voldánová, která přijela výsadbu nejen podpořit, ale také přidat ruku k dílu. Odborným garantem pak byl hydrobiolog Radomír Studený, který spolu s manželi Polívkovými biocentrum naprojektoval.

Po krátkém představení projektu a vysvětlení postupu výsadby se dalo 48 dobrovolníků do práce. Na poli se sázelo 55 kusů líp a 114 ovocných stromů. Lípy se sadily po obvodu, ovocné stromy spíše po skupinkách a také jako alej, kterou následně doplní lavičky tak, aby byl výhled na majestátný hrad Trosky. Bagr na tomto poli během celého dne hloubil několik tůní. V jedné starší již byla dokonce voda.

Třídní sraz na poli

Do poledne byly všechny stromy na místech a pole, kde ještě před pád měsíci byla kukuřice, dostalo nádech obnovy. Pro dobrovolníky bylo nachystáno bohaté občerstvení. Samozřejmostí bylo opékání buřtů, ale také guláš s chlebem, perník, pivo a minerálky. Překvapení mezi sázejícími byla skupinka 30 lidí, kteří měli během víkendu třídní sraz ze semilského gymnázia, a takto se ho rozhodli strávit. Pomáhalo rovněž pět vojáků. Zasloužený odpočinek u ohně si všichni užili a spokojeni byli také manželé Polívkovi.

„Bomba, nečekala jsem, že to tak rychle zvládneme. Noc na dnešek jsem nemohla ani spát. Do poslední chvíle jsme byli nervózní, aby bylo vše v pořádku a hlavně, aby dorazily všechny stromy,“ okomentovala výsadbu Jaroslava Polívková a poděkovala všem dobrovolníkům. Práce zde však bude pořád plno, naplánována je také květnatá louka a informační cedule.

Část dobrovolníků následně odjela, ale většina se vydala ještě na druhý menší pozemek, kde vznikl ovocný sad s 30 stromy a 10 lípami. Terén tam není tak rovný, proto bagrista v předchozích týdnech vybudoval několik svejlů, které odvádějí vodu do vyhloubených tůní. Ty se pár dní po vybagrování téměř celé zaplnily vodou a jsou připraveny pro obyvatele. O kus dále je les, takže o obojživelníky, plazy a další živočichy nebude určitě nouze.

Po obvodu pozemku byly opět vysazeny lípy, následovalo několik desítek ovocných stromů. Nedaleko odtud pramení Klenice, která pod kopcem také protéká. U jejich břehů vznikly malé tůně a již na jaře také několik ovocných stromů. Půda na poli je však natolik degradovaná, tvrdá jako kámen a bez živin, že bude trvat několik let, než se v ní obnoví život, zlepší vodní režim a zvýší se biodiverzita. Velkolepá akce byla ukončena kolem třetí hodiny odpoledne.

Poděkování patří všem dobrovolníkům, členům ČSOP Klenice, manželům Polívkovým, ale také sponzorům, bez kterých by se akce nemohla uskutečnit. Konkrétně Nadaci Partnerství, Agentuře ochrany přírody a krajiny a Nadaci ŠKODA AUTO a panu MUDr. Jiřímu Zajíci.

S Polívkovými jsme si povídali již v létě, kdy přípravy byly v plném proudu. Celý rozhovor si můžete přečíst na naších stránkách.

Fotogalerii ze sázení si můžete prohlédnout zde.

Autor a fotografie: Ondřej Kořínek

PS: Před pár dny stromy krásně zalil déšť a vybudované tůně se naplnily vodou.

20211030 092142

 Sázela i Jolana Voldánová