Stráně u Kochánek PP 2020 06 30 IMG 0449Na výjimečnost lokality před časem upozornili členové ČSOP Klenice pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny. Ti zde provedli důkladný monitoring, který vedl následně k vyhlášení chráněného území. Hlavním předmětem ochrany je zde bohatá populace chráněného jalovce obecného. Tento keř z čeledi cypřišovitých kvůli nadměrnému kácení a masivnímu sběru jalovčinek postupně z naší krajiny vymizel. Větší populace najdeme ještě na Třeboňsku, Sedlčansku a Valašsku. V jiným částech ČR ho najdeme spíše sporadicky.

I proto je tento zapadlý kout Benátecka tak cenný.

Kromě jalovců se zde setkáte i s dalšími chráněnými druhy rostlin. Nápadností květů vás v těchto dnech upoutá bělozářka větvitá, černohlávek velkokvětý, parazitická rostlina záraza žlutá. Na podzim zde najdete jako na jediném místě Mladoboleslavska modře kvetoucí hořec brvitý.

Území je těžko přístupné. Nachází se mimo turistické trasy, stranou zájmu developerů. Proto si zachovalo svoji pestrost a výjimečnost. Je důkazem, že i po rozsáhlém monitoringu celého Mladoboleslavska souvisejícím s vyhledáváním lokalit Natura 2000, lze i v dnešní době stále něco objevovat a chránit.

Fotografie

Autorka: Milada Vrbová