IMGP4195Lesostepní společenstva u Milovic byla chráněná jako evropsky významná lokalita již 15 let. Dne 1. července Ministerstvo životního prostředí svou vyhláškou zajistilo mimořádnou ochranu tomuto rozsáhlému a specifickému území o rozloze 1245 ha.

Milovice – Mladá, místo o které již několik let pečuje i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, je nyní jasně legislativně chráněno coby národní přírodní památka. Biotop, který se zde vyvinul díky působení vojenské techniky a dalším specifikům vojenské činnosti je udržován jak kosením, tak pastvou velkých kopytníků i hospodářských zvířat, ale stále i pojezdem těžké techniky.

Díky mozaikové seči se na místě daří jak bylinám, tak bezobratlým živočichům. Pojezd techniky zase zachovává louže a tůňky, které jsou vhodným biotopem pro lupenonožce, obojživelníky i larvy hmyzu. Kopytníci pak rozrušují povrch auvolňují tak prostor vzapojeném porostu pro méně konkurenceschopné druhy rostlin. Díky různým způsobům managementu na jednotlivých lokalitách vzniká pestrost stanovišť, která jsou domovem mnoha vzácných druhů.

Zdroj: AOPK

Další fotografie zde