vstavač nachový 02I když počasí je v posledních dnech jako na houpačce, rozkvetly naše nejvyšší orchideje vstavače nachové. Na Mladoboleslavsku se s nimi můžete setkat na třech místech.

Jde o přírodní rezervaci Vrch Baba, přírodní park Chlum a také v lese na Hlavnově. „Jsou to nádherné kytky, které patří mezi silně ohrožené a jsou zákonem chráněné. Našemu členovi Jirkovi se podařilo udělat znamenité fotky,“ uvedla předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová. Vstavač je chráněn také mezinárodní úmluvou CITES.

 

 

 

 

Vstavač nachový je vytrvalá bylina, která dorůstá výšky až 80 centimetrů. Jeho květy jsou různobarevné, od téměř bílých přes růžové až po červené. Roste v řídkých lesích, na jejich okrajích někdy také na loukách. Je spíš stínomilnou rostlinou, která má ráda sušší půdy.

U nás se nachází v Polabí, Českém středohoří, Českém krasu, na Znojemsku nebo v Bílých Karpatech. Jsme rádi, že Mladoboleslavsko patří mezi regiony, kde na vstavač nachový můžeme narazit a přáli bychom si, aby se dále rozšiřoval a mohl potěšit i další generace.

Autor: Ondřej Kořínek