IMG 20200505 183757Slunce zapadající za obzor, červeně obarvené nebe a k tomu lesknoucí se hladina a zpěv ptáků s hlasy žab. I tak by se dala popsat návštěva Suhrovických rybníků nedaleko Kněžmostu.

Členové ČSOP Klenice vyrazili jedno jarní podvečerní odpoledne na prohlídku v kraji celkem ojedinělého projektu. Soustava rybníků zde byla vybudována mezi lety 2013 - 2015 na místě bývalého rybníka Šíďák. Zasloužili se o to osvícení majitelé, kteří na vybudování dostali dotaci.

 

Rozlehlá vodní plocha zahrnuje dva větší dvou a čtyř hektarové rybníky a několik malých tůní. Na rybnících probíhá sportovní rybolov, tůně jsou určeny spíš pro obojživelníky. Vodní plocha vhodně doplňuje zdejší krajinu, která je z části pokrytá lesem, loukami a poli. Rybníky protéká potok Kněžmostka, na kterém je také výše položený Drhlenský a Komárovský rybník.

Tůně jsou rájem pro obojživelníky, jako jsou skokani, ropuchy nebo třeba rosničky. Po několika letech břehy lemuje vodní vegetace s rákosím a orobincem, ve vodě je mrtvé dřevo, kde naleznou vodní živočichové útočiště. Tůně doplňují ponechané seřezané olše nebo vysázené habry obecné. Zajímavostí je také ostrůvek s králíky. Jarní koncert žab vhodně dokreslují zpěvní ptáci nebo rovněž datel černý a káně lesní.

Soustava rybníků a tůní je v dnešní době, kdy jsme svědkem prohlubujícího se sucha, příkladným projektem. I když je část plochy využívána rybáři a zarybněná, našlo se i místo pro biotopy druhů, které v naší krajině bojují doslova o každý metr. Budeme se těšit, že i zde příště potkáme třeba užovku obojkovou, čolka obecného nebo mloka skvrnitého či různé druhy vodního ptactva. Na louce mohou najít vhodný biotop populace ještěrek. Přimluvili bychom se třeba za instalaci broukoviště.

Autor: Ondřej Kořínek