Vážení přátelé, příznivci, podporovatelé a milovníci přírody

Již dlouhodobě vnímáme neradostný stav našeho nejcennějšího parku Štěpánka, který v Mladé Boleslavi máme. Množí se dotazy na obnovu parku i od vás ze strany veřejnosti. Díky suchu a kůrovcové kalamitě přišel park Štěpánka od roku 2019 o více jak 1 200 stromů. Město slibovalo na podzim v roce 2019 koncepci obnovy parku. Bohužel do dnešního dne jsme žádnou koncepci neviděli a jediné co se zde v roce 2019 zasadilo, bylo 41 vytržených různě pokroucených dubů z Chlumu. Stav Štěpánky je dlouhodobě špatný.

Kácením vzrostlých stromů se odhalily svahy, které jsou ohroženy erozí a nadměrným vysoušením. V některých místech (především okolo pyramidy a herních prvků) zeleň úplně chybí. Na naše dotazy o nové koncepci pan primátor neodpovídá a tak jsme zastupitelům města a vedení napsali otevřený dopis, ve kterém je žádáme o realizaci obnovy parku.  

Na posledních zastupitelstvu během interpelacích vznesla zastupitelka paní Jana Krumpholcová dotaz, kdy město konečně představí projekt obnovy Štěpánky. Odpovědí bylo, že první vlaštovkou v obnově parku je výsadba cibulovin. To snad město ale nemyslí vážně? Za 1 200 vzrostlých stromů – cibuloviny? To je adekvátní náhrada zeleně?

Park Štěpánka, který slouží veřejnosti jako místo relaxace, klidu, sportovní aktivity je pro život v Mladé Boleslavi naprosto klíčový. Mělo by nám všem záležet, jak bude park vypadat za dalších deset, dvacet let. Už s ohledem na skutečnost, kolik úsilí stálo našim předkům park pro nás vybudovat, nemáme právo jej nechat další generaci v takovém stavu v jakým je dnes.  

Autor: Milada Vrbová

Odpověď města na obnovu parku:
image004image005