MG 9394ČSOP Klenice navázala spolupráci s rodinou Polívkových, která v Českém ráji plánuje na svých pozemcích sázet stromy, keře, aleje či budovat tůně a mokřady. Spolu s odborným garantem Radomírem Studeným se budeme snažit o co nejpřirozenější provedení.

 

 

 

 

Přírodní prvky vzniknou na čtyřech hektarech pozemků, které manželé koupili loni na podzim za účelem jejich navrácení přírodě. Jde především o intenzivně obhospodařované pole, ale i část zatravněné půdy vedoucí kolem říčky Klenice.

Právě kolem Klenice již na jaře manželé zasadili první stromy, dalších 75 stromů mají v plánu sázet na podzim po sklizení plodin na polích, kde končí pachtovní smlouva. Dále bude na řadě zatravnění a výsadba květnaté louky, sadu, tvorba tůní a mokřadů nebo protierozní opatření jako zasakovací pásy. Cílem je zlepšení vodního režimu krajiny, půdních vlastností, zvýšení biodiverzity a mít celkově pestřejší krajinu.

„Jsme rádi, že jsou mezi námi takoví lidé jako manželé Polívkovi, kteří neváhají své pozemky využívat přírodě blízkým způsobem. Těšíme se na úzkou spolupráci jak přímo v terénu, tak nad administrativními úkoly. Jejich snaha je obdivuhodná a za naší organizaci mohu říci, že jim chceme maximálně pomoci,“ řekla předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.

O pomoc budou Polívkovi opravdu potřebovat. Nejde o dobrovolníky, kteří se mohou hlásit na podzimní práce, ale také o finanční prostředky. Levnou záležitostí nejsou jen stromy a keře, ale také osivo a stroje, jenž budou potřebovat. Manželé kvůli tomu již založili sbírku na serveru Hithit. Přispět tak může kdokoliv.

Již brzy se můžete těšit na reportáž s Polívkovými přímo z Libošovic.

Autor: Ondřej Kořínek