119860298 3391220077587586 5209031295410359896 oV sobotu 26. září. Sraz v 9.00 hod. před vchodem do Loučeňského parku. S průvodcem Markem Tomáškem se vydáme do dendrologicky nejhodnotnější zahrady, kterou v okolí Mladé Boleslavi máme.

Prohlédneme si zajímavé stromy, které zde rostou, dozvíme se o příčinách hynutí stromů. Jak to bude se složením lesů u nás? Jaké stromy nahradí ty současné?