Setkani_s_prirodou_cerven_orchideje30. května 2020

Přišlo celkem 22 účastníků. U hraničního dubu cca 350 let starého a kterého navrhneme na vyhlášení památného stromu jsme si řekli, proč jsou orchideje tak výjimečné. Jaký je stav populace orchidejí na Mladoboleslavsku, v celé ČR. Tyto křehké krásky patří k nejzranitelnějším rostlinám.

Neblaze se na ně podepsalo odvodňování pozemků, hnojení průmyslovými hnojivy, druhová změna skladby lesů a v posledních letech neudržování pozemků a jejich zarůstání. První orchidej, kterou jsme v tomto dubohabrovém lese našli byl vemeník dvoulistý. Jeho příbuzný vemeník zelenavý se liší od svého druhového kolegy jenom jiným postavením brylek, jinak jsou to dvě identické orchideje.


Druhou orchidejí byl vstavač nachový, který tu vykvétá v desítkách kusů. Patří mezi nejvyšší orchideje, které u nás rostou. Na Hlavnově se mu daří a tak zdejší lokalita patří kvůli jeho výskytu k nejbohatším na Mladoboleslavsku.


Třetí orchidej, kterou jsme při naší exkurzi objevili byla okrotice bílá. V Domousnici se můžete setkat s okroticí dlouholistou a v Srbsku v Českém ráji zase s okroticí červenou, která vykvétá v polovině června a je výjimečná svou krásou.


Krásným nálezem bylo setkání se silně ohroženou třemdavou bílou. Třemdava je neobvykle aromatická, silice, které se z ní uvolňují, mohou po teplém letním dni i vzplanout. Proto je v lidovém pojetím známá jako biblický hořící keř. Kromě orchidejí jsme se kochali koberci kamejek modronachových, medovníků meduňkolistých. Počasí nám přálo.

Fotografie z akce 

 

Attachments:
Download this file (2020_03_30_Za_orchidejemi_na_Vlkavu.pdf)Pozvánka[ ]206 kB