pf 2021 ČSOP KleniceLetošní rok byl v mnohém výjimečný. Kdo z nás by si představil, že se na několik měsíců zavřou brány škol, obchodů, restaurací a firem?

Náš život se od jara podobá akčnímu sci-fi seriálu s názvem Coronavir. Jak rádi bychom přepnuli na jiný program a sledovali něco jiného.

Bohužel v letošním roce se seriál podobá nekončící telenovele s tisíci díly. Stejně jako kulturu, průmysl, sport i vzdělání i nás se v negativním slova smyslu dotkla pandemie. Zrušili jsme téměř

všechny osvětové akce pro veřejnost, které jsme připravili. Nedokázali jsme zrealizovat řadu ekologických projektů, které jsme měli naplánované.

Naštěstí se nám v létě po uvolnění restrikcí povedlo jen s pomocí našich členů a s vypětím všech sil zrealizovat všechny managementy našich nejcennějších luk, které v regionu máme. Díky tomu jsme si ale uvědomili, jak důležití a téměř klíčoví jsou dobrovolníci pro naši práci. Obnovili jsme polní cestu u Nepřívěci, vybudovali u pramenů Klenice nové mokřady, vysadili nové stromy podél naučné stezky u Dolního Bousova, vybudovali novou studánku na Babě a další dvě na Chlumu vyčistili … atd. Některé věci se povedly, ale byl to náročný a složitý rok s řadou omezení.

Pro mnohé z nás to byl však rok, kdy jsme si uvědomili, na čem nám opravdu záleží a jak jsou jindy tak zprofanovaná slova – zdraví, pohoda, radost a spokojenost pro nás důležitá. Všechno to klíčové jsme nacházeli v přírodě kolem nás. Ta námi těžce zkoušená příroda pro nás zůstala ostrůvkem v moři nejistot, strachu a nezodpovězených otázek.

Přeji vám za všechny členy naší organizace zdraví a abyste v přírodě v následujícím roce našli potřebnou oporu, sílu a energii do všeho co vás i nás čeká.

Milada Vrbová