stromy u Baumaxu1ČSOP Klenice poslala společnosti Baumax žádost o obnovu usychajících stromů a lepší péči o vysazené stromy na parkovišti před jejich hobby marketem. Jako kompenzace za zabrání zelené plochy byla součástí stavebního povolení i výsadba stromů na zmíněném parkovišti.  Stromy byly před kolaudací řádně vysazeny a ještě asi pět let i udržovány a měly dostatečnou péči. Následně se s péčí o stromy přestalo a postupně začaly usychat.

Stav těchto stromů je ale dlouhodobě špatný. Některé stromy uhynuly, některé bez pořádné péče uhynou následně také. V případě společnosti Baumax, kde jedním jeden z hlavních prodejních artiklů je zeleň, je stav jejich stromů tristní vizitkou.

 

 

102744328 3084482734927990 3728145180453240832 oČSOP Klenice reaguje na zprávu na serveru mladaboleslav.cz pod názvem Kácení stromů v ochranném pásmu Vrch Baba. Je totiž potřeba uvést některé informace na pravou míru.

Náš spolek v žádném případě nemířil na majitele či provozovatele občerstvení Letadlo. Nemířil ani na nikoho jiného, kdo to myslí s naší přírodou vážně, není mu lhostejný stav naší krajiny, která se potýká s kůrovcovou kalamitou, suchem, lokálními povodněmi, snižující se biodiverzitou a neustálým tlakem na ekosystémy. 

image003ČSOP Klenice podal v květnu na magistrát podnět k prošetření vytékání splaškové vody do přírody nedaleko Semčic.

Na zapáchající stoku pravděpodobně splaškové vody jsme narazili při sázení líp za obcí Semčice směrem do Pěčic u polní cesty vedoucí do Úherců. Podnět jsme podali Odboru životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav.

Vypouštění odpadních vod je zakázané a lze jej povolit jen v odůvodněných případech a na základě vyjádření odborníka. Povolení je většinou možné pouze v oblastech, které jsou řídce osídlené a kde není možné vypouštět odpadní vodu do kanalizace.

 

 

 

IMG 20200529 WA0002Několik let jsme pozorovali špatný stav stromů u Alberta v Mladé Boleslavi. Po naši urgenci byly stromy v květnu nahrazeny. Doufejme, že se jim bude dařit lépe než jejím předchůdcům.

Z původních vysazených stromů v Jičínské ulici zbyla přibližně polovina, třetina bojovala o život a zbytek byl v dobrém stavu.

„Uschlé stromy u Albertu byly nahrazeny. Když se chce, všechno jde…,“ řekla předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.

Vítáme vysazování stromů nejen městem, ale i firmami. Každý zasazený strom je nejen pro klima města prospěšný. Stromy pomáhají snižovat škodlivé

stromyČSOP Klenice podal na Českou inspekci životního prostředí podnět k prošetření kácení stromů v ochranném pásmu přírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos. K zásahům je totiž nutný souhlas.

Vykácená plocha se nachází u dálnice D10 v katastru obce Chudoplesy u občerstvení a motorestu. Bylo tam pokáceno několik stromů a proběhly tam také terénní úpravy. Dle názoru ČSOP Klenice tím někdo narušil stanovené ochranné pásmo.

 

 MG 9151S jarem se do českých lesů a přírody vrátili jezdci na motorkách a čtyřkolkách, kteří si zde chtějí užít trochu adrenalinové jízdy. Přidělávají však vrásky ochráncům přírody, turistům, majitelům pozemků i obcím. Přečtěte si, jak jejich zábava ovlivňuje půdu, ekosystémy a jak je lze trestat.
Studie zabývající se vlivem offroadu na půdu, ekosystémy či jednotlivé biotopy nejsou k dispozici nebo se je nepodařilo dohledat.
 

image001Velký úspěch pro Kosmonosy, malý pro lidstvo. Tak by se dal v pár slovech shrnout výsledek boje proti stavbě hal D+D Park Kosmonosy. ČSOP Klenice obdržel do krajského úřadu informaci o ukončení řízení, protože firma žádost stáhla.

Krajský úřad Středočeského kraje uvedl, že na konci dubna nejprve obdržel žádost oznamovatele o ukončení řízení o posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Následně úřad posuzování vlivů záměru D+D Park Kosmonosy II. etapa na základě výše uvedené žádosti ukončil.

IMG 20200427 171327Ubývá míst, kam chodívala pro vodu..... Známou písní od skupiny Hradišťan můžeme začít malé rozjímání na horké téma : sucho v českých zemích. Příčiny sucha jsou mnohé. Od diskutovaných změn klimatu přes neschopnost krajiny zadržet vodu až k „obyčejné“ neúctě k vodě. O příčinách globálního oteplování se všeobecně často hovoří. Zaměříme se proto na dva poslední zmiňované problémy. Proč krajina není schopná zadržovat vodu?

 

 

ÚKLIDPřipojte se k nám. Posbírejte na procházce odpadky 🗑 (samozřejmě s rouškou 😷a rukavicemi!🧤).

Velké úklidové akce, které jsme tento měsíc plánovali, se kvůli aktuální situaci odsouvají na podzim. Můžete si ale na procházce na čerstvém vzduchu udělat vlastní individuální úklid 🧹🗑, třeba v okolí vašeho domu, v parku apod., fantazii se meze nekladou.

📸 Vyfoťte nasbíraný odpad 🗑, fotografii nám pošlete a 5 vylosovaných se může těšit na sadu našich magnetek s přírodními klenoty našeho kraje, jako poděkování za vaši pomoc životnímu prostředí!

20200310_153255Vzhledem k momentální situaci i my rušíme všechny plánované akce. Ale příroda své akce neruší. Už téměř odkvetly sněženky, kvetou křivatce, fialky, bledule i lýkovec, raší plicník. Na hnízdo do Koprníku se vrátili čápi. Na polích u Kněžmosta zase hoduje přes 50 jeřábů  a hejno čejek. Na nebi už je vidět luňák. Na rybníku Pátek u Bud čírka modrá i ostralka. A nad Jizerou létají ledňáčci. Užívejte přírody i své rodiny. Těšíme se brzy na viděnou a na setkanou.