Neprivec_tunkyU obce Nepřívěc v CHKO Český ráj vzniká nový mokřad díky iniciativě Radka Studeného. Nepřívěc je drobnou zemědělskou vesničkou nedaleko Sobotky. Na jejím samotném konci obývá hned devět druhů obojživelníků požární nádrž. Tento "žabí ráj" situovaný do nádrže z části betonové, není žádnou přírodní perlou, ale spíše ukázkou zoufalství žab a čolků, kteří se sem museli natáhnout z širokého okolí. Podobně vhodné nezarybněné vodní plochy se v blízkém okolí totiž nevyskytují.

Proto se ZO ČSOP Klenice rozhodla pomoci vytvořit v blízkém okolí další vhodné tůňky. Na dohled od loveckého zámečku Humprecht jsou neobdělávatené podmáčené pozemky, ideální pro tvorbu tůní. Voda se zde na povrch dere z kolabujících, v zemi uložených melioračních trubek.Stěžejní byl souhlas majitelky a místní rodačky paní MUDr. Václavy Zitové a rodiny Svobodových.