DSCN3672Již druhou sezonu mohou návštěvníci Radouče potkávat syslí hlídky. Tentokrát již v důstojném zázemí dřevěného domku, kde budou také propagační materiály.

„Po úspěšném předchozím pilotním roku, kdy hlídky informovali o nevhodnosti přikrmování syslů návštěvníky během víkendových dnů v červenci a srpnu,  budou letos syslí hlídky na Radouči i během všedních dnů. K dispozici jsme od města Mladá Boleslav dostali dřevěný domeček jako zázemí pro sysli hlídky. Na pilotním projektu spolupracujeme s AOPK a CHKO Kokořínsko-Máchův kraj,“ informovala předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.

V dřevěném domku budou mít hlídky své zázemí a také letáky a knihy vztahující se k tématu ochrany přírody a syslů obecných.

Projekt se rozjel už loni, protože lidé na Radouči sysly nevhodně krmí, přestože se jedná o kriticky ohrožené živočichy. Úlohou syslích hlídek je informovat návštěvníky Radouče o životě syslů, o tom, jaká jsou rizika nevhodného krmení a o záchranném programu tohoto kriticky ohroženého živočicha.

Sysel obecný býval běžným obyvatelem polí a luk. Dokonce byl považován za škůdce. Dnes je chráněný zákonem. Syslů začalo ubývat v šedesátých letech minulého století. Důvodem byla změna hospodaření. Scelování polí, rozorávání mezí a nadměrné používání hnojiv během desetiletí krajinu zcela proměnilo. Druhy, které ji dříve běžně obývaly, začaly mizet.

Aby se u nás syslům opět dařilo, zahájila pro ně Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v roce 2008 záchranný program. Důležitá je správná péče o místa, kde sysli žijí. Tito hlodavci totiž potřebují hlavně nízký trávník, aby měli dobrý přehled a včas se dokázali ukrýt před predátory. Tráva se proto pravidelně kosí nebo ji spásají ovce.

Radouč je jedním ze 40 míst v České republice, kde se se sysly ještě můžete setkat. V roce 2006 se odhadovalo, že tu přežívá posledních 5 zvířat. Hrozilo, že kolonie zanikne. Od roku 2007 tu proto probíhá pastva ovcí a kosení. Sysli totiž potřebují nízký trávník, aby se mohli rozhlížet, jestli jim nehrozí nebezpečí. Péče o území pomohla a počty syslů na Radouči se pomalu začaly zvyšovat. V roce 2020 tu žilo kolem 1 500 zvířat. Radouč se stala také vyhledávaným výletním místem a návštěvníci Radouče začali sysly krmit. To ale není vůbec vhodné. Kvůli přikrmování mění sysli chování a ztrácejí plachost.

Autor: Ondřej Kořínek