IMG 20220821 173027145 HDRPlné ruce práce čekají v následujících týdnech dobrovolníky a členy ČSOP Klenice. Přichází totiž období sekání luk. Jedna z prvních byla posekána louka na Vrchbělé.

Členové ČSOP Klenice sekali a hrabali na Vrchbělé rovnou dvě louky, přičemž ta první jim udělala velkou radost. Je plná mateřídoušky a zeměžluče.

„Letos na ní poprvé vyrostly i vratičky měsíční. Je vidět, že se o louku staráme již dlouhodobě. Je moc pěkná. Napočítali jsem na ní 9 trsů hořců křížatých a 4 kudlanky,“ vypočítala předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.

image005Žáci sedmé třídy opět pomohli na koniklecové louce u Debře. Pod vedením našeho člena a pedagoga Zdeňka Turka pohrabali posekanou biomasu a louku uklidili.

„Vyzvedli jsme hrábě, nůžky a pracovní rukavice a vypravili jsme se na louku. Po příchodu na místo nám pan učitel dal instrukce. Nůžkaři budou úplně nahoře a ti, kteří měli hrábě, tak kousek od nůžkařů začali shrabávat posekanou trávu,“ vylíčila žákyně 7.C Dana Gajdová.

 

 

rozrazily klasnatéV letošním roce jsme postarali o bezlesou část stráně, která se nachází na západním svahu kaňonu Jizery u obce Chrást a je přístupná pouze po přechodu místního polního lánu.

Lokalitu jsme dvakrát posekali, a to vždy pouze částečně tak, abychom umožnili i generativní vývoj zde se vyskytujících druhů rostlin a také poskytli místa s vyšší vegetací pro bezobratlé živočichy. Spolu s tím jsme také vyřezali část rozšiřující se akátiny.

 

ČSOP 2021 09 12 Paterov sekání IMG 5501Dobrovolníci z ČSOP Klenice posekali a pohrabali koniklecovou stráň u Paterova. Na lokalitě se vyskytují silně ohrožené koniklece luční a další vzácné rostliny, které si zaslouží tu nejlepší péči.

Zhruba 15 dobrovolníků vyrazilo do Paterova v neděli ráno, aby se vrhli do strmého srázu, který bylo potřeba nejprve posekat a následně odstranit biomasu. Vzhledem k deštivému roku bylo opravu co sekat a práce zabrala přes tři hodiny. Nutné bylo také pořezat náletové dřeviny, protože jinak by stráň postupně zarůstala a rostliny by nenávratně zmizely.

ČSOP Klenice 2021 09 05 Struhy hrabání rybníka IMG 5403Výcvik speciálních jednotek připomínala o uplynulém víkendu brigáda členů ČSOP Klenice na slatinné louce u Struh nedaleko Benátek nad Jizerou. Místo hrabání louky se dobrovolníci topili s trochou nadsázky po pás ve vodě. Náročnější management ještě nikdo z nich nezažil. Management se zde dělá proto, že na louce rostou orchideje prstnatec pleťový nebo kruštík bahenní.

 

 

 

kosení koniklecové louky u Bělé pod Bezdězem3Na jaře nás jeden z obyvatelů Bělé pod Bezdězem informoval o nové lokalitě silně ohrožených konikleců lučních na stráni u Bělé pod Bezdězem, která se mu podařila v letošním roce objevit. Z nálezu jsme měli velikou radost a to především proto, že z většiny míst, kde původně rostl, vymizel. Do dnešních dnů koniklece přežívají pouze na torzu původních lokalit.

 

 

 

kosení slatinné louky pod PR Vrch BabaPři monitoringu vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů na Mladoboleslavsku jsme před několika lety objevili na slatinné louce pod PR Vrch Baba bohatou populaci prstnatců májových. Před dvěma lety jsme zde však z původní bohaté populace nalezli pouze čtyři kusy těchto vzácných a zákonem chráněných orchidejí. Slatinná louka bez péče a kosení zarostla invazivními druhy trav a orchideje vymizely.

 

 

kosení PP Dymokurské louky2Minulý týden proběhl ve spolupráci s dobrovolníky ze ŠKODA AUTO oddělením STM management PP Dymokursko. Jedná se o slatinnou louku, na které roste celá řada vzácných a chráněných druhů rostlin. S managementem této lokality jsme poprvé začali v roce 2014 po objevení několika kusů silně ohrožených rostlin hořců hořepníků.

 

 

 

Drasani horeckove loucky 2Členové ČSOP Klenice nepolevují v práci ani brzy na jaře. V minulém týdnu odstranili starý porost trávy, biomasu a mech z louky u Vlčího Pole, kde roste vzácný hořeček nahořklý.

Hrábě a vidle vzali do rukou nejen starší členové, ale také děti. Odstraněním biomasy dostane hořeček prostor pro růst. O louku se staráme pravidelně včetně monitoringu této vzácné rostliny.

„Díky neustále ubývající populaci a míst, kde roste, byla tato vzácná kytka zařazena do záchranného programu, jehož cílem je zastavit úbytek stanovišť,“ řekla předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.

 

 

 

 

IMG 20201024 144943Na pomoc silně ohroženým hořečkům nahořklým vyrazili starší i nejmladší členové ČSOP Klenice. Posekali a pohrabali jednu z mála lokalit, kde lze ještě tyto nádherné rostliny nalézt.

Do akce nejprve vyrazil silný muž se sekačkou, který louku u Vlčího Pole posekal. Druhý den převzali štafetu ženy s dětmi vybaveni hráběmi. Za dodržení tehdy platných koronavirových předpisů pomohli shrabat a odstranit biomasu, aby se příští rok hořcům dařilo ještě lépe než letos. Počasí jim přálo, a tak chytali poslední sluneční paprsky a obdivovali barevný podzim v lese.