motak_luzni_mlade_katusice_webNa konci července bylo u bývalého katusického polního letiště pozorováno již vzletné mládě motáka lužního. Tento druh na Mladoboleslavsku hnízdí sporadicky, dle záznamů se v okolí Katusic pravidelně v hnízdním období vyskytuje od roku 2017.

Jedná se o elegantního štíhlého tažného dravce se zimovišti v subsaharské Africe, který k nám přilétá na přelomu dubna a května. V současné době hnízdí především v obilných polích. Motáci lužní hnízdí na některých místech i semikoloniálně, tedy ve více párech poblíž sebe. 

 

SycekSýček obecný se roku 2018 stal ptákem roku. Tento titul každým rokem přisuzuje Česká společnost ornitologická některému z obecně známých ptačích druhů, aby poukázala na jeho ohrožení a s ním spojené problémy v krajině či v jejich ochraně.

 

Sýček symbolizuje rapidní úbytek biodiverzity a především ptačích druhů v naší zemědělské krajině. Od roku 2017 běží program ATHENE na záchranu jeho posledních populací.

 

Tato sova patřila k nejpočetnější v naší republice ještě na začátku 20. století s početností pohybující se v tisících až desetitisících párech.Sýček žil v nižších polohách téměř v každé vesnici (jeho hnízdním prostředím jsou především farmy a zemědělské objekty).

 

Kvůli intenzifikaci zemědělství a destrukci pestré mozaiky v krajině však následoval prudký pokles a na přelomu tisíciletí bylo sýčků zjištěno po celé republice již pouze kolem 500 párů.

 

 

Podkategorie