Libosovice_bagrovani_tuni (1)S přicházejícím podzimem začaly práce v Biocentru Zlatá stezka u Libošovic, kde manželé Polívkovi chtějí navrátit své pozemky přírodě.

Na pole u železniční trati dorazil bagr, aby udělal tůně nejen pro obojživelníky. V okolí tůní vznikly také nízké valy, které budou zachytávat dešťovou vodu. V těchto místech je v plánu také sad, který zde budou sázet dobrovolníci již ke konci října.

 

 

informační tabule2 1Informační tabule zdobí nově vzorový mokřad u Nepřívěci. Díky sponzorům se místní obyvatelé i turisté dozví vše podstatné o zdejších tůních i obnově místa.

Tabule s názvem Mokřad U Tanečkova háječku je umístěna u cesty na okraji obce, odkud vede odbočka na revitalizovanou polní cestu a dále právě ke vzorovému mokřadu, který je společným projektem ČSOP Klenice a hydrobiologa Radomíra Studeného. Poděkování patří sponzorům, bez kterých by se tabuli nepovedlo vytvořit, společnosti ŠKO ENERGO a Zaměstnaneckým sbírkám ŠKODA AUTO.

20210626 145737Novým druhem se může pochlubit vzorový mokřad v Českém ráji, který vybudovala ČSOP Klenice spolu s hydrobiologem Radomírem Studeným. Během návštěvy byla objevena kuňka obecná (Bombina bombina), která se zde zatím nevyskytovala.

Do mokřadu vybudovaném v obci Nepřívěc jsme vyrazili minulý týden v sobotu. Počasí nám přálo, protože nebylo ani horko, ani zima.

 

 

Prezentace bez názvuJiž dva a půl roku funguje v Českém ráji vzorový mokřad, který s pomocí ČSOP Klenice vytvořil hydrobiolog Radomír Studený. Mokřad je plný života a zlepšuje tamní prostředí i biodiverzitu.

 

Netradiční pohled na soustavu tůní nabízí videozáznam pořízený z dronu.

 

 

Libošovice tůňky 2021 01 10 IMG 2840Stačilo několik týdnů, aby se zaplnily tůně v Českém ráji, které jsme pomohli na podzim vytvořit. Potvrdilo se tak, že tůně slouží svému účelu, a to zadržet vodu a doplnit pramen Klenice.

Naše organizace se stala partnerem projektu zadržení vody v krajině, který vymyslel a realizoval hydrobiolog Radomír Studený. Pramen Klenice, po které je pojmenovaná naše organizace, se nachází mezi obcemi Libošovice a Nepřívěc.

„V listopadu jsme realizovali opatření k podpoře zasakování vody nad prameny říčky Klenice.

nad prameny 1Nemusí pršet, stačí, když kape. Říká jedno ze známých přísloví. A proto máme radost z každé realizované akce, která zlepší naši přírodu. V obdobích sucha a nevyrovnaných srážek je velkým úspěchem vybudování tůní, které zároveň pomáhají doplňovat pramen Klenice.

Naše organizace se stala partnerem projektu zadržení vody v krajině, který vymyslel a realizoval hydrobiolog Radomír Studený. Pramen Klenice, po které je pojmenovaná naše organizace, se nachází mezi obcemi Libošovice a Nepřívěc.

 

IMG 20200426 082203Poslední dubnovou sobotu jsme měli vyrazit na setkání s obojživelníky v Českém ráji, kde s pomocí ČSOP Klenice vznikl vzorový mokřad. Kvůli pandemii se exkurze neuskutečnila, ale průvodce hydrobiolog Radomír Studený ji pro vás připravil ve virtuální podobě.

Radomír Studený vyrazil na prohlídku mokřadů vybaven nejen speciálnímu pomůckami, ale také fotoaparátem a asistenty, aby byl výsledek co nejlepší. A povedlo se, protože fotografie strhnou diváka natolik, jako by byl přímo na místě. Všechny snímky můžete zhlédnout zde.

Vzorovy mokrad casosber2

Voda v krajině pomalu mizí. Vysychají potoky, studánky, snižují se hladiny rybníků. Před několika lety zcela vyschnul jeden z největších rybníků regionu – Krupský u Dolní Krupé. Letos se na minimum zmenšil několikahektarový rybník ve Struhách. Tento neblahý trend nám dělá starosti a tak díky zaměstnancům ze ŠKODY AUTO, kteří nás podporují v rámci Zaměstnaneckých sbírek, se i letos snažíme o návrat vody do krajiny.

První letošní akcí tohoto typu je revitalizace rybníčku pod Chlumem u Střelnice, která proběhla tento týden. Hladina vody zde klesla o více jak 1,5 metru, a tak jsme za pomocí techniky nechali vybagrovat bahno, rybníček rozšířili a prohloubili.


V tomto měsíci nás čeká ještě vybudování dalších 10 drobných tůní u Libošovic, které bude také finančně hrazeno ze Zaměstnaneckých sbírek. Kromě tůní zde podél úvozové cesty vysázíme stromy a keře, které budou sloužit jako větrolamy a zdroj potravy pro zvířata.


Na obrázku je časosběrný snímek vzorového mokřadu, který byl vybudován v loňském roce u obce Nepřívěc v Českém ráji.

Další nové tůně vznikly i na Chlumu pod tzv. Střelnicí. Zde jsme v minulosti již čtyři vodní plochy vytvořili, bohužel během letošního extrémně suchého léta všechny vyschly. Na stejném místě jsme se tedy pokusili pod dohledem zoologa z CHKO Kokořínsko - Máchův kraj pana RNDr. Luboše Berana vytvořit dvě nové a hlubší tůně, které svou rozlohou a hloubkou pojmou více vody. Velkou radost nám udělaly prosincové deště, které obě tůně naplnily vodou.

budování tůní u Nepřívěci5

2.listopadu.2018 jsme za pomoci bagru stavební firmy Svoboda z Dolního Bousova doplnili založený mokřad o deset malých vodních ploch. Desítka tůní byla vyhloubena ve svažitých podmáčených pozemcích. Zde totiž ústí soustava polních meliorací z asi 20 hektarového lánu orné půdy. Kolabující meliorační soustavu jsme v mokřadu při hloubení tůní pro jistotu ještě několika místech přerušili, aby voda z tůní bez užitku příliš rychle neodtékala.  

Vytvořené drobné vodní plochy přispějí k podpoře pestrosti krajiny a druhů v ní žijící. Během jednoho dne vznikly drobné tůně, které budou pravděpodobně během roku vysychat, i větší a