Datel_702_web_ram Jako svoje místo k hnízdění si jeden z našich ohrožených druhů ptáků – datel černý – vybral letos tradičně přírodní park Chlum. Datel je přes svou velikost — měří skoro půl metru — poměrně nenápadný pták. Jejich nezaměnitelnou černou siluetu s červenou čepičkou a slonovinově světlým zobákem zahlédneme nejspíše v letu, anebo se prozradí svým typickým hlasitým voláním. Typ lesa příliš nerozhoduje, datly nacházíme v nížinných listnatých lesích i v porostech smrku.

 

vstavac_kukackaOd roku 2013, kdy se poprvé povedlo našim kolegům najít skomírající lokalitu jedněch z našich nejvzácnějších orchidejí vstavačů kukaček, které jsou z hlediska ohrožení hodnoceny v Červeném seznamu jako kriticky ohrožený druh naší květeny, uběhlo již několik let. Díky souhlasu majitele Vojenských lesů a pravidelné péči o lokalitu se z původních několika kusů zdejší populace rozrostla na několik stovek kusů těchto drobných a barevně proměnlivých orchidejí. Tyto vzácné rostliny jsou velice citlivé na chemické hnojení, a tak se zachovaly jen v zemědělsky nedotčených koutech naší vlasti – přírodních rezervacích a bývalých vojenských újezdech. Nejinak je tomu i na Mladoboleslavsku, kde vykvétají jenom ve Vrchbělé – bývalém vojenském prostoru. Přejme jim dobrou péči, aby se i naše děti mohly těšit z těchto krásných a vzácných rostlin.

 

 

ruze_galska_web_20180529_182458._jpgNa Chlumu, v místě zvaném Střelnice, vykvétají právě v těchto dnech desítky zákonem chráněných růží galských. Vzhledem k teplému jaru vykvétají cca o 2 týdny dříve, než obvykle. Na Mladoboleslavsku roste tato omamně vonící květina na třech místech. Chlum patří k lokalitě, kde je její výskyt nejpočetnější. Je to stará kulturní rostlina, sloužila a dosud slouží jako jedna z růží pro šlechtění nových odrůd.

Pokud budete mít čas, přijďte si přivonět a pokochat se její krásou. Nebudete litovat.

Vlha_vyrez_web Opět po roce obsadily vlhy pestré bývalou cihelnu u Horek nad Jizerou. Tito krásně zbarvení ptáci chráněni zákonem jako silně ohrožení, hnízdí v Čechách jen na tomto místě. Blízkost rozšiřující se skládky a jejich nízká populace v celé ČR nás vedla k podání žádosti o vyhlášení tohoto místa jako přechodně chráněného území. Středočeský kraj však náš podnět vyhodnotil jako bezpředmětný a lokalitu za přechodně chráněnou nevyhlásil. Otázkou je, jestli rozšiřující se skládka neohrozí jejich hnízdění a my nepřijdeme o jednoho z nejvzácnějšího a nejkrásněji vybarveného ptačího zástupce, kterého na Mladoboleslavsku máme. 

Čolek velkýV roce 2016 se ve spolupráci s obcí Rohatsko podařilo obnovit tůně, které byly v minulosti zasypány, část se zazemnilo v souvislosti s plánovanou výstavbou velkokapacitního kravína. Čolci, kteří zde žili, byli pochytáni a přemístěni. Díky odporu osadního výboru Rohatska naštěstí nikdy ke stavbě velkokapacitního kravína nedošlo.

Áron plamatýObjevili jsme na přírodním parku Chlum nový rostlinný druh – áron plamatý, který patří k ohroženým druhům naší flóry. Je to druhá lokalita, kde tato silně jedovatá rostlina roste. Kromě Chlumu se s ní můžete setkat ještě v přírodní rezervaci Bažantnice u Loukova, kde je hlavním důvodem ochrany právě výskyt árona plamatého.

Hořeček nahořklýNa jaře letošního roku se nám podařilo najít na lokalitě u Vlčího Pole 3 uschlé stvoly hořečku nahořklého, u nás kriticky ohroženého druhu. Vzhledem k jeho dramatickému úbytku v rámci celé ČR byl tento druh zařazen do záchranného programu, aby se podařilo zachránit ho před úplným vyhynutím. Po souhlasu majitele jsme se pustili do radikální asanace celé plochy.

Kruštík bahenníPo loňském managementovém zásahu se dlouhodobě neudržovaná slatinná louka u rybníka ve Struhách opět pokryla bílým kobercem kruštíků bahenních, které patří k silně ohroženým druhům rostlin.

Vlha pestráPřed dvěma lety ornitologové zaznamenali v Čechách historicky první hnízdění silně ohroženého druhu - vlhy pestré - a to v bývalé cihelně v Horkách nad Jizerou. V loňském roce zde hnízdily tři páry. Letos již čtyři.

Bělozářka liliovitáPo dvou radikálních managementech a odstranění především svídy krvavé na Musalově stráni u Krupáčovy Vrutice, se opět na tuto stráň vrátily ohrožené bělozářky liliovité. Tyto křehké květiny naleznete na Mladoboleslavsku jenom na této lokalitě.