Management UjkoviceDne 11.9. jsme kosili a odstraňovali ze slatinné louky u Ujkovic veškerou zelenou hmotu. Tato louka patří mezi přírodovědně významné lokality navržené na vyhlášení přírodní památky. Jedná se o biotopovou lokalitu. Z chráněných druhů rostlin zde roste silně ohrožený kosatec sibiřský, hořec hořepník, zvonečník hlavatý, kruštík bahenní, rozrazil dlouholistý, prstnatec májový, ostřice Hartmanova, jarva žilnatá, upolín nejvyšší. Je to rozsáhlejší území, které je tvořeno mozaikou různých typů podmáčených lesních luk.