Mezi veřejností nepatří obojživelníci k příliš oblíbeným živočichům. V minulosti byli díky mnoha předsudkům a pověrám často pronásledováni. Na území ČR se vyskytuje 21 druhů obojživelníků a kromě 3 patří všechny mezi zvláště chráněné živočichy. S některými druhy, jako je ropucha obecná, skokan zelený a skokan hnědý, se setkáváme častěji. K oblíbeným, ale méně známým, patří rosnička zelená.

Většina ostatních druhů, jako jsou například blatnice skvrnitá, ropucha zelená, čolek obecný, čolek horský nebo mlok skvrnitý, naší pozornosti spíše uniká. V dnešní době patří obojživelníci k jedné z nejvíce ohrožených skupin živočichů.

Z celého světa přicházejí poplašné zprávy o alarmujícím úbytku jednotlivých druhů. Mezi hlavní příčiny patří změny životního prostředí, zejména zhoršování kvality vody a vysoušení mokřadů. Zničení mnoha drobných vodních ploch a využívání většiny ploch k intenzivnímu chovu ryb, zapříčinilo nedostatek vhodných lokalit pro rozmnožování. Mezi další faktory, které ohrožují přežití obojživelníků, patří kolize s dopravními prostředky na jarních tahových cestách k místům rozmnožování. Obojživelníci jsou věrni těmto místům po léta a v případě, že jim jejich tahovou cestu překříží komunikace, dochází na těchto místech k úhynu stovek jedinců pod koly projíždějících automobilů. Na Chlumu je pozorováno 9 druhů obojživelníků, kteří se vyskytují na 22ti lokalitách. Najdeme je na prameništích, v lesních tůních nebo v rybnících. Každému druhu vyhovuje jiný typ prostředí. Ve sledované oblasti převažují teplomilné, stepní druhy. Nejčastějším obojživelníkem je zde skokan štíhlý. Často se tu setkáme (obzvláště ve vesnicích na úpatí Chlumu) s ropuchou zelenou. Skokan hnědý se vyskytuje v chladnější severní části Chlumu. Nejběžnějším obojživelníkem na Chlumu je však jiný druh skokana, a to teplomilný skokan štíhlý. Další dva druhy, které jsou v této oblasti celkem běžné, jsou ropucha obecná a čolek obecný. Pouze na jedné lokalitě se vyskytuje rosnička zelená, čolek velký a kuňka obecná.

Attachments:
Download this file (obojzivelnici_v_prirodnim_parku_chlum.pdf)Obojživelníci na Chlumu[ ]1395 kB