IMG 20200426 082203Poslední dubnovou sobotu jsme měli vyrazit na setkání s obojživelníky v Českém ráji, kde s pomocí ČSOP Klenice vznikl vzorový mokřad. Kvůli pandemii se exkurze neuskutečnila, ale průvodce hydrobiolog Radomír Studený ji pro vás připravil ve virtuální podobě.

Radomír Studený vyrazil na prohlídku mokřadů vybaven nejen speciálnímu pomůckami, ale také fotoaparátem a asistenty, aby byl výsledek co nejlepší. A povedlo se, protože fotografie strhnou diváka natolik, jako by byl přímo na místě. Všechny snímky můžete zhlédnout zde.

Průvodce k desítkám fotografií doplnil komentáře. Procházka začíná u požární nádrže, kterou obývá osm druhů obojživelníků. Všude je patrné sucho, které se čím dál víc prohlubuje. Přesto se povedlo najít čolka obecného. Na polní cestě výprava narazila na rosu na obilí, která se objevuje nedaleko dalšího mokřadu. „Obilí je vyšší, vitálnější a orosené,“ napsal k tomu Studený. 

Po cestě skupina dorazila ke čtyřem mokřadům, které byly vybudovány loni. „První, nejblíže poli, odebírají z "polní vody" živiny. Mokřady prý mají schopnost odbourávat některé pesticidy,“ konstatoval hydrobiolog a vyrazil na kontrolu pastí na obojživelníky. Nikdo samozřejmě chycené jednotlivce neusmrcuje, jsou živolovné a slouží pro kontrolu rozšiřování populace.

IMG 20200426 081846Spodní tůně mají znatelně čistší vodu, která se čistí pomocí vegetace a prosakováním půdou. Radost udělala nalezená samička čolka obecného nebo blatouch bahenní a pulci skokana štíhlého. Exkurze končí u spodní tůně, kde se v síti chytily pijavice, jež si rády pochutnají na krvi skokana, a ukázkou melioračních příkopů, které stále odvádí vodu z krajiny. Mokřady, tůně nebo vlastně jakákoliv drobná vodní plocha je pro přírodu nedocenitelná, a to mnohonásobně víc v období sucha, jako je nyní.

Mokřad vznikl za přispění ČSOP Klenice na vyústění polních meliorací vytahujících přebytečnou vláhu z 16 hektarového pole. Voda z trubek mířila přímo do narovnaného koryta potoka, který je přítokem říčky Sobotky. Starší fotografie z mokřadu lze zhlédnout zde.

První opatření vytvořili ručně studenti Středního odborného učiliště ŠKODA Auto a.s., obor karosář. a členové našeho ČSOP. Šlo o přehrazení otevřeného příkopu pod budoucím mokřadem. Až poté zde mohlo vzniknout dalších 15 tůní. Zatím poslední z nich jsme pomohli financovat ze Zaměstnaneckých sbírek ŠKODA AUTO v listopadu 2019 spolu s dosadbou meze ovocnými dřevinami. Pevně věříme, že se tento mokřad stane vzorem pro mnohé další, protože to naše krajina teď potřebuje více než jindy.

Autor: Ondřej Kořínek