Další nové tůně vznikly i na Chlumu pod tzv. Střelnicí. Zde jsme v minulosti již čtyři vodní plochy vytvořili, bohužel během letošního extrémně suchého léta všechny vyschly. Na stejném místě jsme se tedy pokusili pod dohledem zoologa z CHKO Kokořínsko - Máchův kraj pana RNDr. Luboše Berana vytvořit dvě nové a hlubší tůně, které svou rozlohou a hloubkou pojmou více vody. Velkou radost nám udělaly prosincové deště, které obě tůně naplnily vodou.

V minulosti se v této lokalitě rozmnožovala řada silně ohrožených druhů obojživelníků. Mezi nimi například kuňka obecná, ropucha zelená, čolek velký i obecný nebo rosnička zelená. Věříme, že se do nových tůní obojživelníci v příštím roce vrátí společně s dalšími živočichy vyhledávajícími vodní prostředí.

Tůně by nevznikly bez finanční podpory firmy ŠKODA AUTO a jejích zaměstnanců, kteří nás podporují v rámci zaměstnaneckých sbírek. Díky nim se do krajiny znovu vrátila životadárná voda. Tímto jim děkujeme za podporu.

Fotografie