budování tůní u Nepřívěci5

2.listopadu.2018 jsme za pomoci bagru stavební firmy Svoboda z Dolního Bousova doplnili založený mokřad o deset malých vodních ploch. Desítka tůní byla vyhloubena ve svažitých podmáčených pozemcích. Zde totiž ústí soustava polních meliorací z asi 20 hektarového lánu orné půdy. Kolabující meliorační soustavu jsme v mokřadu při hloubení tůní pro jistotu ještě několika místech přerušili, aby voda z tůní bez užitku příliš rychle neodtékala.  

Vytvořené drobné vodní plochy přispějí k podpoře pestrosti krajiny a druhů v ní žijící. Během jednoho dne vznikly drobné tůně, které budou pravděpodobně během roku vysychat, i větší a

hlubší, kde bude voda přetrvávat po celý rok. Vysýchavé tůně s pozvolnými břehy preferují mnohé druhy vodního hmyzu, potápníci a vážky. Důležité jsou také pro mokřadní rostliny.

Větší tůně dosahují místy až jednoho metru hloubky. U nich předpokládáme jejich brzké osídlení obojživelníky. Těch se v blízké požární nádrži vyskytuje hned devět druhů. Tohle až neuvěřitelné spektrum (ropucha obecná, ropucha zelená, skokan hnědý, skokan štíhlý, rosnička zelená, kuňka ohnivá a tři druhy čolků, čolek obecný, čolek horský a čolek velký) není běžné ani v přírodních rezervacích v CHKO Český ráj. Požární nádrž není přes množství druhů žádné unikátní přírodní prostředí, ale spíše ukázka zoufalosti obojživelníků. V okolní krajině totiž nejsou další vhodné nezarybněné vodní plochy. To se s novými tůněmi může rychle změnit. Tohle potvrzuje nález evropsky chráněné kuňky ohnivé, která se objevila v mokřadu několik dní po vytvoření prvních tůněk učni 1. ročníku Středního odborného učiliště ŠKODA AUTO a.s. obor karosář z Mladé Boleslavi. Další druhy na sebe jistě nenechají dlouho čekat.

Budeme se o tom moci přesvědčit na jaře, kdy pro zájemce zoolog Radomír Studený přislíbil exkurzi.   

Mokřady, které se díky dlouhotrvajícím suchým létům stávají v naší krajině vzácností, by nevznikly bez finanční podpory firmy ŠKODA AUTO a jejích zaměstnanců, kteří nás podporují v rámci zaměstnaneckých sbírek. Díky nim se do krajiny znovu vrátila životadárná voda.

Tímto jim děkujeme za podporu.

Odkaz na bod v mapách. Místo je volně přístupné po polní cestě vedoucí od požární nádrže v Nepřívěci. 

Fotografie