IMG 2972Devět členů ČSOP Klenice o víkendu posekalo a pohrabalo slatinnou louku u Struh nedaleko Benátek nad Jizerou, aby zde měly prostor vzácné rostliny jako orchideje prstnatec pleťový nebo kruštík bahenní.

Hrábě, vidle, křovinořezy, sekačka, ale i kosa se stali sobotními společníky pro dobrovolníky, kteří i přes zamračené a deštivé počasí opustili pohodlí svých domovů a vyrazili na pomoc přírodě. Zabrat jim daly především okrajové části lokality, které byly zarostlé již velmi vzrostlým rákosem, který se postupně rozšiřuje.

Veškerou biomasu byly následně nutné pohrabat a uložit mimo louku. Že je rákos dobrým úkrytem pro různé živočichy, svědčily pobytové stopy a vychozené chodbičky. I přes náš management ale zůstalo v okolí rybníka dostatek prostoru i pro tyto obyvatele. Po čtyřech hodinách bylo hotovo a odměnou byl teplý čaj se svačinou. Příští rok se můžeme těšit na rozkvetlou barevnou louku.

Malé vápnité slatiniště se nachází u obce Struhy a plynule na něj navazuje mokřad a rybník. Je zásobeno podpovrchovou vodou a je zásadité. Podobných biotopů v naší krajině neustále ubývá, a to jak kvůli změně klimatu a suchu, tak špatným hospodařením nebo degradací lokalit. Jakýkoliv typ rašeliniště je vzácný, a proto si zaslouží péči a ochranu. Zmiňovaná louka je Agenturou ochrany přírody a krajiny vedená jako lokalita v programu Natura 2000 pod číslem CZ0216378.

První management proběhl po konzultaci s botaniky AOPK v srpnu 2015. Louka byla několik let neudržovaná a zarůstala rákosem. Bez pravidelné péče je odsouzena k zániku. Na slatinné louce roste jako na jediném místě na Mladoboleslavsku kriticky ohrožený prstnatec pleťový, jehož počet se díky absenci kosení rapidně zmenšil.

Dále zde objevíte prstnatec májový, prstnatec Fuchsův, kruštík bahenní, kozlík dvoudomý, česnek hranatý, toliji bahenní, ostřici Davallovu. V okolí byla zmapována také kriticky ohrožená sítina slatinná.

Fotografie z akce jsou zde.

Autor: Ondřej Kořínek

Foto: Martina Halusková