20200822 083105Obrovský kus práce odvedli členové ČSOP Klenice a dobrovolníci, kteří pohrabali slatiniště evropsky významné lokality Loučeňské rybníčky. Biomasa naplnila čtyři velké kontejnery. Zapotil se také pan Havlát se speciální horskou sekačkou, který louky posekal.

Čtyřiadvacet dobrovolníků se sešlo uplynulou sobotu ráno na rozsáhlých lukách u Loučeně, kde na ně čekalo opravdu hodně práce. Na zemi už ležela posekaná proschlá biomasa, o kus dál čtyři velkokapacitní kontejnery.

 

Dospělí i děti se však těžké práce nezalekli, právě naopak. Popadli hrábě a pohrabali během několika hodin rozlehlou plochu a hmotu přichystali k odvozu do kontejnerů.

„Děkuji za vaše maximální nasazení. Takovou práci mohou dělat jenom opravdoví milovníci přírody, běžný občan by do toho nikdy nešel,“ okomentovala tvrdou práci předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.

Poděkování však patří také panu Tomášovi Havlátovi, který louky posekal speciální horskou sekačkou. Netradiční stroj je určen pro obtížný terén, jako jsou svahy, mokřady, vysoký porost, břehy vod či náspy. Je plně hydraulický a má ekonomický i ekologický provoz s nízkou spotřebou benzínu. Je ohleduplný k fauně i floře. Šířka záběru může být až šest metrů, je vybaven samočistícími válci s hroty.

Evropsky významná lokalita Loučeňské rybníčky, chráněná v soustavě Natura 2000, je velmi cenné vápnité slatiniště při březích rybníků s mnoha ohroženými druhy. V tůňkách i přímo v rybnících a v odvodňovacích příkopech se lze setkat s porosty parožnatek. Mezi chráněnými druhy lze zmínit sítinu slatinnou, ostřici Davallova, prstnatec pleťový nebo bařičku bahenní. Rybníčky slouží k rozmnožování například kuňce obecné, rosničce zelené, čolku obecnému a velkému nebo se tam vyskytuje rak říční a ještěrka živorodá. Vzácně se tam objevuje také los.

Důležitým managementem v tomto území je každoroční kosení s odstraněním biomasy, která však musí být usušená. Podstatné je také udržení vysoké hladiny spodní vody. Naopak nepřípustná je pastva, vápnění či hnojení.

Autor: Ondřej Kořínek

Zdroj: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Loučeňské rybníčky

20200815 102246