prstnatec májový1Před pěti roky členové ZO ČSOP Klenice při pravidelném monitoringu cenných lokalit Mladoboleslavska objevili pod Babou v blízkosti dálnice zarůstající slatinnou louku s více jak třemi desítkami chráněných orchidejí prstnatců májových. Tento druh orchideje zde nebyl nikdy popisován, proto byl nález výjimečným. V letošním roce při kontrole lokality počet prstnatců májových však klesl na drastických pět kusů.

Louka, kde se prstnatec vyskytuje, značně zarostla konkurenčními bylinami, což bylo způsobeno nekosením lokality a nadbytečnou dotací živin z okolních přihnojovaných pozemků. Důsledkem je postupná převaha rostlinných druhů náročných na živiny. 

 Fotografie z kosení

 

Tyto druhy, např. tužebník jilmový, ale i luční traviny, dokáží rychle měnit vegetační strukturu společenstva, vytvářet velké množství biomasy a tím vším konkurovat a značně omezovat možnost růstu méně konkurenčně schopným orchidejím.

Tomuto polopřirozenému procesu lze zabránit pouze vhodným managementem. Ten spočívá v jednoduchém kosení lokalit, tak jak tomu bylo před sto lety a dříve, kdy způsob nakládání s krajinou orchidejím přál. Proto ZO ČSOP Klenice oslovilo majitele pozemku a požádalo o souhlas s managementem. Po získání potřebných souhlasů členové ČSOP Klenice louku minulý týden pokosili.

Doufáme, že v příštím roce neblahý trend postupné degradace lokality zastavíme a orchideje získají zpět svůj prostor. Přestože prstnatec májový patří k našim nejčastěji se vyskytujícím se orchidejím, na Mladoboleslavsku se s ním setkáte jenom na pěti lokalitách. Z většiny původních lokalit vymizel.

Autorka:  Milada Vrbová