vrch_baba50.4589094N, 14.9366217E

Rozloha: 0,12 ha
Patron louky: Milada Vrbová

Po provedeném monitoringu a zjištění výskytu ohroženého prstnatce májového v roce 2017 jsme začali louku sledovat. V roce 2020 došlo k výraznému poklesu počtu této chráněné orchideje a tak jsme po získání souhlasu majitele louku pokosili a odstranili z ní veškerou pokosenou hmotu.