Lesní_louka_Ujkovice_0150.3619583N, 15.1153308E

Rozloha: 1,2 ha
Patron louky: Milada Vrbová

Patří mezi přírodovědně významné lokality navržené na vyhlášení přírodní památky. Jedná se o biotopovou lokalitu zaregistrovanou pod číslem CZ0216502. Je to rozsáhlejší území, které je tvořeno mozaikou různých typů podmáčených lesních luk. Díky dlouhodobé absenci kosení louky z jedné třetiny zarostly nálety a ruderálními druhy. V březnu 2016 jsme provedli razantní zásah a část náletů z louky odstranili, zarovnali celý povrch a zelenou hmotu z louky odstranili. V zásahu je třeba pokračovat, aby se louky vrátily do původního stavu. Z chráněných druhů rostlin zde roste silně ohrožený kosatec sibiřský, hořec hořepník, zvonečník hlavatý, prstnatec májový, rozrazil dlouholistý, ostřice Hartmanova, jarva žilnatá, upolín nejvyšší.