Gentiana_pneumonanthe_Horec_horepnik_2016_08_29_Ujkovice_P8290071Přírodní památku Louky dětenického polesí najdete podél pravobřežního přítoku Hasinského potoka 1 až 2 km jihovýchodně od Ujkovic. Je to nevelké území tvořené mozaikou různých typů podmáčených lesních luk s bohatým výskytem řady ohrožených druhů rostlin. Louky dlouhodobě trpěly absencí kosení, docházelo k degradaci chráněného území a mizení vzácných rostlinných společenstev.

 

FOTOGRAFIE

   

 

 

 

Před třemi lety jsme objevili více než hektarovou zanedbanou a zarostlou louku a s ní i několik kusů hořců hořepníků, prstnatců májových, kosatců sibiřských a upolínů nejvyšších. Po dohodě s majiteli pozemků, Středočeským krajem, jsme se začali o louku pravidelně starat. Provedli jsme několik radikálních asanačních zásahů a z louky odstranili nálety vrb, olšin, bříz. Louku pravidelně kosíme. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Množství chráněných druhů rostlin se zdvojnásobilo. Tento týden jsme opět louku pokosili a těšíme se na jaro, kde se promění v pestrou paletu květin.