Patří mezi biotopové lokality a je zaregistrována pod číslem CZ0216378. Jedná se o druhově bohaté vápnité slatiniště s výskytem vzácných druhů rostlin, která se zachovala díky blízkému vojenskému prostoru. První management proběhl, po konzultaci s botaniky AOPK, v srpnu 2015.

Louka je několik let neudržovaná a zarůstá rákosem. Bez pravidelné péče je lokalita odsouzena k zániku. Na slatinné louce roste jako na jediném místě na Mladoboleslavsku prstnatec pleťový, jehož počet se díky absenci kosení radiálně zmenšil. Dále zde objevíte prstnatec májový, prstnatec Fuchsův, kruštík bahenní, kozlík dvoudomý, česnek hranatý, toliji bahenní, kozlík dvoudomý, ostřici Davalovu.

Patron louky: Stanislav Tutka