dobrovolníci ze ŠKODA AUTO1V roce 2014 se podařilo na ploše 31 ha vyhlásit přírodní památku Dymokursko – Bahenské louky, která se nachází mezi obcemi DěteniceKošík a Prodašice na hranici okresů JičínNymburk a Mladá Boleslav. Přírodní památka byla celkovým neobhospodařováním v tristním stavu. Začali jsme se tedy o chráněné území spadající do okresu Mladá Boleslav od doby vyhlášení starat. 

 

 

prstnatec májový1Před pěti roky členové ZO ČSOP Klenice při pravidelném monitoringu cenných lokalit Mladoboleslavska objevili pod Babou v blízkosti dálnice zarůstající slatinnou louku s více jak třemi desítkami chráněných orchidejí prstnatců májových. Tento druh orchideje zde nebyl nikdy popisován, proto byl nález výjimečným. V letošním roce při kontrole lokality počet prstnatců májových však klesl na drastických pět kusů.

Louka, kde se prstnatec vyskytuje, značně zarostla konkurenčními bylinami, což bylo způsobeno nekosením lokality a nadbytečnou dotací živin z okolních přihnojovaných pozemků. Důsledkem je postupná převaha rostlinných druhů náročných na živiny. 

 Fotografie z kosení

 

Anthericum_liliago_Belozarka_liliovita_2016_06_06_Kr_Vrutice_Musalova_stran_P6064225Letos stejně jako v loňském roce jsme se pokusili odstranit z vápencové stráně u Kropáčovy Vrutice nálety svídy krvavé. Stráň se v květnu rozzáří tisíci bělostnými květy silně ohrožených bělozářek liliovitých, které agresivní svída kčasto zadusí. Bez pravidelného kosení a vyřezávání náletů bychom za pár let nenašli na stráni ani jednu z těchto nádherných kytek. Pokud se budete chtít spolu s námi podívat a pokochat se její krásou, napište nám. V květnu se na stav její populace pojedeme podívat a vezmeme vás sebou.

Fotografie

 

IMG_53931

Členové ČSOP Klenice s dobrovolníky ze ŠKO ENERGO odstranili náletové dřeviny z přírodní památky Dymokursko u Dětenic, která je výjimečným územím na Mladoboleslavsku. Pomohli tak chráněným rostlinám.

Ochranáři z Klenice se jednomu z nověji vyhlášených chráněných území na Mladoboleslavsku věnují již řadu let, a díky nim se zde daří mnoha chráněným rostlinám. Namátkou hořci hořepníku, kosatcům sibiřským, prstnatcům májovým nebo upolínům evropským.

Letos však ochranáře čekalo překvapení.

Fotografie 

Anthericum_liliago_Belozarka_liliovita_2016_06_06_Kr_Vrutice_Musalova_stran_P6064225Členové ČSOP Klenice a dobrovolníci z České podnikatelské pojišťovny vyrazili na záchranu ohrožené bělozářky liliovité, která roste na Mukařově stráni u Kropáčovy Vrutice. Na stráň jsme se vrátili po třech letech a nestačili se divit.

Lokalita poměrně hustě zarostla keřem svídou krvavou, která se často pěstuje jako okrasná dřevina. Svída se však rovněž chová velmi expanzivně a ráda hojně zarůstá slunné stráně či lesní lemy a především je poměrně odolná. Její odstraňování je zdlouhavá práce. Přesto se pětici dobrovolníků podařilo během 

Fotografie

horecek_nahorkly

 

Poblíž Dolního Bousova, ve Vlčím Poli, rostou vzácné hořečky nahořklé pravé. Ve spolupráci s ČSOP Klenice a dětmi ze základní školy v Dolním Bousově již několik let probíhá záchranný program zaměřený na podporu hořečků nahořklých. Tento projekt je velmi úspěšný a celorepublikově je vysoce hodnocen. 

Fotografie z akce

koniklec_lucni_Paterov

Žáci ZŠ Kosmonosy pokračují v ochraně přírody na Mladoboleslavsku. Nedávno se "vrhli" na koniklecovou louku u Debře, kterou nejenže posekali a pohrabali, ale rovnou se stali jejími patrony. Pomohli rovněž odstranit náletové dřeviny a odvést posekanou biomasu. Odborný dohled nad celou akcí měl člen ČSOP Klenice a zároveň učitel na ZŠ Kosmonosy Zdeněk Turek

Věříme, že žáci, kteří budou v příštím roce sledovat výskyt tohoto silně ohroženého druhu, si do budoucna odnesou pocit zodpovědnosti za přírodu a její křehké bohatství. 

 

Fotografie z akce

Gentiana_pneumonanthe_Horec_horepnik_2016_08_29_Ujkovice_P8290071Přírodní památku Louky dětenického polesí najdete podél pravobřežního přítoku Hasinského potoka 1 až 2 km jihovýchodně od Ujkovic. Je to nevelké území tvořené mozaikou různých typů podmáčených lesních luk s bohatým výskytem řady ohrožených druhů rostlin. Louky dlouhodobě trpěly absencí kosení, docházelo k degradaci chráněného území a mizení vzácných rostlinných společenstev.

 

FOTOGRAFIE

   

 

 

 

L.sibirica Rečkov 1Jedná se o slatinnou louku, která je na několika místech silně podmáčená, zarůstá olšemi a rákosem a tak kosení a odnášení pokoseného rákosu se rovná téměř sportovnímu výkonu. J

Na této louce roste jedna z našich nejkrásnějších a nejvzácnějších rostlin, kterou  v našem regionu máme, kriticky ohrožená popelivka sibiřská. Patří mezi rostliny, které nám zde po sobě zanechal ledovec. Tato statná rostlina dosahující výšky až 150 cm roste v České republice jen na třech místech.

 

Prohlédněte si fotografie

 

kruštík bahenní1Další pokosenu plochou je slatinná louka  u Struh, kde roste kriticky ohrožená orchidej prstnatec pleťový. Na Mladoboleslavsku se s ním setkáte ještě na mikrolokalitě u Bělé pod Bezdězem. Louku sekáme pravidelně od roku 2015, za tuto dobu se kosená plocha rozrostla téměř trojnásobně.

Kromě prstnatce pleťového zde každým rokem vykvétá i další krásná orchidej kruštík bahenní, jehož počty se kosením rok od k roku navyšují.