Kosení louky u StruhV neděli 27. září se na Švédských šancích na Chlumu sešlo více než 50 lidí. Mimo jiné přišla paní Hana Hlaváčová - ředitelka Dobrovických muzeí a paní Blanka Mulačová z  Infocentra v Dobrovici, které bylo naším hlavním sponzorem. Přivítali jsme i pana Karla Horčičku, radního za Středočeský kraj. Společně jsme odhalili Katův kříž. Archeolog Muzea Mladoboleslavska Filip Krásný zasvětil zúčastněné do historie kříže, kterou se můžete dozvědět i na informační tabuli s fotografiemi katova meče a obnovy kříže. Na lavičce si můžete vychutnat krásný výhled  do údolí. A z tepla domova si pustit reportáž, kterou o akci natočila První boleslavská.  

Naše organizace pomohla obnovit zapomenutou památku, kterou nechal na sklonku svého života postavit dobrovický kat Josef Václav Růžička. Kamenná památka symbolizuje jeho touhu po usmíření a odčinění hříchů. Slavnostní odhalení v roce 1779 bylo velkou událostí, k památce vedlo velké procesí vedené dobrovickým děkanem Hlaváčkem. Kat Růžička také nechal střílet salvy z moždířů. Umístění kříže není náhodné. Byl vztyčen při cestě vyhrazené pouze katovi. Ten tudy chodíval za svým smutným řemeslem z Dobrovice do Boleslavi. Ostatní obyvatelé se cestě z pověrčivosti vyhýbali, někoho zde dokonce i dnes sužují tísnivé pocity. Po smrti posledního kata (byl jím Růžičkův syn Norbert) cesta i kříž upadly v zapomnění. Rod Růžičků dodnes připomíná také popravčí meč vystavený v Muzeu města Dobrovice. Tento vzácný artefakt byl mimochodem poprvé vystaven na známé Národopisné výstavě v Praze v roce 1895.

Kříž ležel dlouhá léta na Chlumu zcela zapomenut. O jeho existenci vědělo jen pár lidí, ale málokdo si ho spojoval s katem Josefem Růžičkou. Kříž těžce poškodili během svého pobytu v Mladé Boleslavi hlavně sovětští vojáci, kteří Chlum využívali pro vojenské účely. O existenci této výjimečné památky nevěděli ani samotní úředníci, a tak snad proto se nikdy nedostal na seznam památkově chráněných objektů. Na dobových fotografiích jsme objevili, že původně stála před křížem lavička. Tu jsme obnovili. Můžete si na ní odpočinout a snad i odpustit katu Růžičkovi jeho neradostné činy.

Podívejte se na fotografie nejen z otevření.

A přečtěte si články z Boleslavského deníku a z mb-netu.