image001Těžce zkoušená příroda Mladoboleslavska má dostat další ránu. Středočeská centrála cestovního ruchu má totiž v plánu vybudovat na Vrchbělé Areál cross country. Kromě sáňkářských kopců, rozhledny a dalších atrakcí, má být území pod tlakem offroadových jezdců. Záměr je zcela nesmyslný a podali jsme proti němu připomínku.

Silně ohrožený hořec křížatý, ohrožený čolek obecný, kriticky ohrožený listonoh letní nebo kudlanka nábožná či vzácný nález nádherné orchideje vstavače vojenského. To je jen krátký výčet vzácných druhů nacházejících se na Vrchbělé.

Například zmíněný hořec křížatý měl již v minulosti na mále, když byla jeho populace velmi redukována zavezením plochy popílkem kvůli sáňkařským kopcům, které spíše než aby soužily svému záměru, tak zejí prázdnotou. O zbývající jedince hořce, kteří na Vrchbělé zůstali, se starají členové ČSOP Klenice a snaží se zachránit poslední torzo této vzácné rostliny. Další rozdělení populace může vést až k lokálnímu vymření.

image006Nález silně ohrožené orchideje vstavače vojenského se zde povedl po 10 letech. „Z nálezu vstavače vojenského vyplývá, jak cenné území Vrchbělá je a jak obrovský potenciál v sobě skrývá. Jak hořec křížatý, tak vstavač vojenský má na Mladoboleslavsku jediné místo výskytu, a to právě zde. Výstavbou „Areálu cross country“ může dojít k nenahraditelným ztrátám těchto výjimečných a zákonem chráněných druhů mizejících z naší přírody,“ uvedla předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.

V neposlední řadě je třeba připomenout, že na Vrchbělé jsme objevili hnízdo skřivana lesního, jenž zde má vhodný biotop. Skřivan je zároveň předmětem ochrany nedaleké ptačí oblasti Českolipsko - Dokeské pískovce.

S další zástavbou těžce zkoušené oblasti nelze za žádných okolností souhlasit. Areál už nyní zabírá velkou plochu, která sousedí s chráněnou krajinnou oblastí. Vhodných biotopů pro rostliny a živočichy neustále ubývá, jejich populace se snižují a diverzita klesá. Navíc v této nejisté době, kdy nikdo pořádně neví, co bude za měsíc, kolik bude stát další postupující koronavirová krize, je investice dle našeho názoru zcela zbytečná.

Navrhujeme ponechat území bez další zástavby a atrakcí. Rozvoj Vrchbělé by měl směřovat k přírodně blízkému charakteru, abychom v dalších letech mohli obdivovat přírodní krásy našeho okresu. Zlepšit podmínky pro život živočichů a rostlin vhodnými opatřeními a dokázat tak, že nám záleží na naší přírodě. V době měnícího se klimatu, nevyvážených srážek, úbytku druhů, zastavování cenné půdy a trvajícímu znečištění, je to ta nejlepší cesta. 

Autor: Ondřej Kořínek

Fotografie: Denisa Mikešová, Milada Vrbová