image001Těžce zkoušená příroda Mladoboleslavska má dostat další ránu. Středočeská centrála cestovního ruchu má totiž v plánu vybudovat na Vrchbělé Areál cross country. Kromě sáňkářských kopců, rozhledny a dalších atrakcí, má být území pod tlakem offroadových jezdců. Záměr je zcela nesmyslný a podali jsme proti němu připomínku.

Silně ohrožený hořec křížatý, ohrožený čolek obecný, kriticky ohrožený listonoh letní nebo kudlanka nábožná či vzácný nález nádherné orchideje vstavače vojenského. To je jen krátký výčet vzácných druhů nacházejících se na Vrchbělé.

vstavač vojenskýNeuvěřitelný nález učinily v květnu členky ČSOP Klenice na Vrchbělé. Našly tam vzácnou orchidej vstavač vojenský, který na Mladoboleslavsku považovaly za vyhynulý.

Dvě naše členky vyrazily Vrchbělou původně za dudkem chocholatým, kterého tam pozoroval jiný ochránce přírody z ČSOP Klenice. Jak už to tak bývá, dudka nenašly, ani neslyšely. Jaké však bylo jejich překvapení, když dalekohledem spatřili něco povědomého.

  

Stezka byla otevřena 15. června 2019. Tabule se nachází ve sportovně-rekreačním arelu Vrchbělá.

Na deseti panelech se děti seznámí s přírodovědně nejzajímavějšími druhy rostlin a živočichů, kteří v této unikátní oblasti žijí. Tabule představí unikátní přírodovědné území, které bývalo po celá desetiletí vojenským újezdem. Nyní je součástí CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, zároveň chráněno Evropskou unií jako Ptačí oblast sítě Natura 2000.

Článek z otevření stezky.