nový prvek strom jako důmV roce 2014 jsme slavnostně otevřeli novou naučnou stezku v přírodním parku Chlum. Stezka se stala vyhledávaným cílem široké veřejnosti, ale i škol regionu, které ji během Dnů země pravidelně uklízejí a rozšiřují žákům vědomosti o zdejší přírodě a historii.

Během let se bohužel některé prvky poškodily vlivem prostředí, některé díky vandalům. V létě se nám podařilo všechny poškozené prvky opravit, stejně jako jsme nechali nalakovat stříšky naučných tabulí. Kromě opravených prvků stezce přibyl i nový prvek – Strom jako dům – jako náhrada za poškozený prvek  s letorosty stromu.

Věříme, že se obnovené prvky budou veřejnosti líbit. Zvláště na podzim stojí stezka pro barevnost stromů za návštěvu.

Autor: Milada Vrbová

 

 

27.září 2014 jsme slavnostně otevřeli načnou stezku PŘÍRODNÍM PARKEM CHLUM. Sraz byl v 11.00 v Nepřevázce u restaurace na Statku. Zprávu a fotografie ze slavnostního otevření naleznete zde.

Naučná stezka prochází nejcennější částí přírodního parku Chlum, který byl vyhlášen v roce 2000 téměř na celém zalesněném území Chloumeckého hřbetu. Tvoří ho pruh zalesněných a travnatých svahů. Vzhledem k relativnímu převýšení (okolo 140 m) vůči okolní krajině působí jako výrazná krajinná dominanta.