Radouč známá i neznámáSrdečně vás zveme na výstavy o Radouči, která potrvá od 6.září do 2.října 2016. Výstava se nám podařila zrealizovat díky podpořenému grantu města Mladá Boleslav. Výstava pod názvem "Radouč známá i neznámá" ukazuje minulost i přítomnost Radouče, důvody vyhlášení tohoto území jako evropsky významné lokality a její části jako národní přírodní památky.

Největší část výstavy, kterou tvoří 21 panelů, je věnována zajímavým a cenným přírodním fenoménům - rostlinám a živočichům, které pozorný návštěvník může objevit v průběhu roku
- od jara až do zimy. Radoučská plošina na severozápadním okraji Mladé Boleslavi, zakončená nad Jizerou skalnatými svahy, je vyhledávaným místem relaxace obyvatel města. Je však také nesmírně cenným přírodním územím s unikátním společenstvím živočichů a rostlin. V Čechách je např. jediným místem výskytu jedné z unikátních rostlin naší flóry, devaterky poléhavé.
Roste tu také vzácný smil písečný nebo divizna s nádherně fialovými květy.
Běhá tu i nápadně červený pavouk stepník, bohatá květena hostí v jarních a letních měsících množství motýlů a dalšího hmyzu. Autoři výstavy neopomněli ani upozornit na ohrožení, které tomuto křehkému ekosystému hrozí v souvislosti s blízkým sídlištěm, ale také na snahy všech, kteří pomáhají Radouč chránit, např. pravidelnými úklidy. Věříme, že naše výstava ukáže Radouč jako bezpochyby nejcennější maloplošné chráněné území Mladoboleslavska a jako jednu z významných přírodních lokalit v rámci České republiky.